POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO REFERENT ZA JAVNU NABAVU, POLJOPRIVREDU I KOMUNALNO REDARSTVO JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO REFERENT ZA JAVNU NABAVU, POLJOPRIVREDU I KOMUNALNO REDARSTVO JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

Na temelju članka 20. stavak 1. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima ulokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11,04/18, 112/19),Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravniodjel Općine Vrpolje, donesenog od…

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za davanje općinskih stanova u najam

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za davanje općinskih stanova u najam

Na temelju članka 29. stavka 1. Odluke o davanju općinskih stanova u najam(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 8/21.) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13, 14/14, 1/18. i 8/21.), Općinskanačelnica Općine Vrpolje dana 23. studenog 2021. godine,…

Obavijest kandidatima o odgodi prethodne provjere znanja i sposobnosti (testiranja) na  Javni natječaj referent za javnu nabavu, poljoprivredu i komunalno redarstvo

Obavijest kandidatima o odgodi prethodne provjere znanja i sposobnosti (testiranja) na Javni natječaj referent za javnu nabavu, poljoprivredu i komunalno redarstvo

Prethodna provjera znanja i sposobnosti (testiranje) zakazano 15. studenog  2021. godine (ponedjeljak) u 9,00 sati  neće se održati zbog tehničkih razloga. Obavijest  o novom terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti bit će naknadno objavljeno na službenim stranicama Općine Vrpolje (www.vrpolje.hr).  …

Poziv na prethodno savjetovanje s javnošću – Nacrt proračuna Općine Vrpolje za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Poziv na prethodno savjetovanje s javnošću – Nacrt proračuna Općine Vrpolje za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Temeljem članka 11. stavka  2.  Zakona  o  pravu  na  pristup  informacijama  (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj 140/09), upućuje se Javni poziv za savjetovanje…

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj Općina Vrpolje planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova za „IZGRADNJA ARHEOLOŠKOG PARKA DOBREVO I IZGRADNJA I OPREMANJE EKO-ETNO KUĆE U VRPOLJU“.Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem stavlja na prethodno…

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO REFERENT ZA JAVNU NABAVU, POLJOPRIVREDU I KOMUNALNO REDARSTVO JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO REFERENT ZA JAVNU NABAVU, POLJOPRIVREDU I KOMUNALNO REDARSTVO JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

Na temelju članka 20. stavak 1. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima ulokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11,04/18, 112/19),Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravniodjel Općine Vrpolje, donesenog od…

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK – KNJIŽNIČAR JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK – KNJIŽNIČAR JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

Na temelju članka 20. stavak 1. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima ulokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11,04/18, 112/19),Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravniodjel Općine Vrpolje, donesenog od…

Skip to content