POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA RADNO MJESTO SPREMAČ JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA RADNO MJESTO SPREMAČ JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

25 studenoga, 2022

Na temelju članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11,04/18, 112/19), Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje, donesenog…

Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i jednog člana Vijeća časti

Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i jednog člana Vijeća časti

10 studenoga, 2022

Na temelju članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 13/22) i članka 15. stavka 1. Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 20/22), predsjednik Općinskog vijeća Općine Vrpolje objavljuje JAVNI POZIVza predlaganje kandidata…

Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i jednog člana Etičkog odbora

Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i jednog člana Etičkog odbora

10 studenoga, 2022

Na temelju članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 13/22) i članka 15. stavka 1. Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 20/22), predsjednik Općinskog vijeća Općine Vrpolje objavljuje JAVNI POZIVza predlaganje kandidata…

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje na radno mjesto – Spremač

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje na radno mjesto – Spremač

9 studenoga, 2022

Na temelju članka 17., članka 19. stavak 1. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), u nastavku teksta: Zakona , pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje raspisuje:…

Savjetovanje s javnošću – Proračun Općine Vrpolje za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Savjetovanje s javnošću – Proračun Općine Vrpolje za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

9 studenoga, 2022

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj 140/09.),upućuje se JAVNI POZIV za savjetovanje s…

Savjetovanje s javnošću – Odluka o lokalnim porezima Općine Vrpolje

Savjetovanje s javnošću – Odluka o lokalnim porezima Općine Vrpolje

9 studenoga, 2022

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj 140/09.), upućuje se JAVNI POZIV za savjetovanje…

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za 2023. godinu

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za 2023. godinu

7 studenoga, 2022

Na temelju članaka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), članka 52. Statuta Općine Vrpolje (»Službeni vjesnik Brodskoposavske županije«, broj 13/22) i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vrpolje za razdoblje od 2021. do 2027. godine (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske…

Skip to content