Subota, Prosinac 15, 2018
   
Tekst

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj OPĆINA VRPOLJE planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
za nabavu radova na „Rekonstrukcija stare škole u poslovno - stambenu građevinu u Čajkovcima“.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem,
dana 04. lipnja 2018. stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
dokumentaciju koja sadržava:
· opis predmeta nabave;
· tehničke specifikacije predmeta nabave;
· kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
· kriterije za odabir ponude;
· posebne uvjete za izvršenje ugovora.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana,
računajući od dana objave dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja www.vrpolje.hr i
Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Poziv,  Dokumentacija za nadmetanjeTroškovnikGlavni projekt - građevinski, Glavni projekt - elektro, Glavni projekt - strojarski, Građevinska dozvola i Izvod iz Glavnog projekta

 Dana 12.06.2018. - dodano

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

Javna tribina - "OD MJERE DO KARIJERE"

Općinska organizacija Zajednica žena HDZ-a "Katarina Zrinski" organizira 

JAVNU TRIBINU
na temu 
"OD MJERE DO KARIJERE"


U svojstvu sudionika sudjeluju:
1. Lidija Feldšar - predavač s Hrvatskog zaovda za zapošljavanje iz Slavonskog Broda
2. Željko Balikić - v.d. predstojnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Slavonski Brod

U Vrpolju, 05.06.2018. (utorak) u velikoj vijećnici zgrade Općine Vrpolje s početkom u 18:30 sati.

Pozivamo sve zainteresirane mještane, poljoprivrednike, poduzetnike i poslodavce da se odazovu zbog informiranja o mjerama vezanih za samozapošljavanje i zapošljavanje djelatnika temeljem poticajnih programa sufinanciranja zapošljavanja Europske unije.

   

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana

Temeljem članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 29. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa za okoliš ("Narodne novine" broj 03/17) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 9/09, 15/13, 14/14 i 1/18) Općinska načelnica Općine Vrpolje, dana 28. svibnja 2018. godine je donijela:

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRPOLJE

   

JN - Rekonstrukcija Mrtvačnice u Starim Perkovcima - dogradnja i uređenje

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da daju svoju ponudu za javno nadmetanje - Rekonstrukcija Mrtvačnice u Starim Perkovcima - dogradnja i uređenje. Ponude se predaju do 4. lipnja 2018. godine zaključno u 13:00 sati za kada je planirano Javno otvaranje ponuda na kojem mogu sudjelovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i naručitelja. 

Dokumentacija za nadmetanje

Dana 15.06.2018.  objavljena je:

Obavijest o poništenju postupka

   

JN - Rekonstrukcija Mrtvačnice u Čajkovcima - dogradnja i uređenje

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da daju svoju ponudu za javno nadmetanje - Rekonstrukcija Mrtvačnice u Čajkovcima - dogradnja i uređenje. Ponude se predaju do 4. lipnja 2018. godine zaključno u 13:30 sati za kada je planirano Javno otvaranje ponuda na kojem mogu sudjelovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i naručitelja. 

Dokumentacija za nadmetanje

Dana 15.06.2018.  objavljena je:

Obavijest o poništenju postupka

   

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vrpolje

Poštovani stanovnici Općine Vrpolje pozivamo Vas da predložite svoje kandidate (fizičke i pravne osobe) za javna priznanja Općine Vrpolje zaslužnim za gospodarski, kulturni, društveni te drugi razvoj, odnosno koji su značajno doprinijeli razvoju Općine Vrpolje i njezinih stanovnika.

Javna priznanja Općine Vrpolje su:

1) Počasni građanin Općine Vrpolje
2) Nagrada Općine Vrpolje za životno djelo
3) Nagrada Općine Vrpolje
4) Zahvalnica Općine Vrpolje

Rok za podnošenje prijedloga, odnosno kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vrpolje je 15 dana od dana objave na službenim stranicama Općine Vrpolje i Oglasnoj ploči Općine Vrpolje, a zaključno sa 4. lipnja 2018. godine.

Cijeli tekst Javnog poziva

   

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj OPĆINA VRPOLJE planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
za nabavu radova na „REKONSTRUKCIJA CESTE U GROBLJANSKOJ ULICI U STARIM PERKOVCIMA“.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem,
dana 18. svibnja 2018. stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
dokumentaciju koja sadržava:
· opis predmeta nabave;
· tehničke specifikacije predmeta nabave;
· kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
· kriterije za odabir ponude;
· posebne uvjete za izvršenje ugovora.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana,
računajući od dana objave dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja www.vrpolje.hr i
Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Poziv,  Dokumentacija za nadmetanjeTroškovnikGlavni projekt

Dana 29.05.2018. objavljeno je sljedeće:

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

   

Deratizacija proljetni dio

Sustavnu deratizaciju provode djelatnici Veterinarske stanice d.o.o. Županja. U akciji će sudjelovati 10 veterinarskih i sanitarnih tehničara pod vodstom DDD službe. Akcijom će se obuhvatiti sva kućanstva. 

Deratizacija će se provoditi od 7:30 - 14:00 sati i to: 

18.05.2018. - 21.05.2018. - Vrpolje
21.05.2018. - Čajkovci i Stari Perkovci. 

Plan provedbe

Mamac - opis

   

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Vrpolje:

Tekst prijedloga

Prilog 1

Molimo Vas da sve vaše prijedloge, upite ili primjedbe javite u ured Općine Vrpolje ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

   

Stranica 7 od 35

eSavjetovanje 

proracung

Sjednice Općinskog vijeća

Sponzorstva
 
Evugovora
sluzbenivjesnik
logo Lag

Anketa

Da li ste zadovoljni s informacijama na našoj internet stranici?

Eojn

PPOUOVm


Strukturni fondovi