Četvrtak, Ožujak 21, 2019
   
Tekst

Odluka o sufinanciranju troškova školskih udžbenika

Na svojoj 14. sjednici održanoj 18. srpnja 2018. Općinsko vijeće Općine Vrpolje donijelo je Odluku o sufinanciranju troškova školskih udžbenika, nastavnih sredstava i ostalog pribora za narednu školsku godinu.

Pravo na sufinanciranje troškova ostvaruje se podnošenjem pisane zamolbe Općini Vrpolje, općinskoj načelnici uz prilaganje sljedeće dokumentacije:
- preslika osobne iskaznice i OIB roditelja koji podnosi zamolbu i na čiji račun će se izvršiti uplata
- Preslik IBAN računa roditelja na koji će se izvršiti isplata financijskih sredstava
- Orginal račun za kupljene udžbenike, nastavna sredstva ili ostali školski pribor

Uvjeti za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova školskih udžbenika, nastavnih sredstava i ostalog školskog pribora su::
- prebivalište na području Općine Vrpolje
- da na dan podnošenja pisanog zahtjeva ili zamolbe roditelji ili staratelji učenika nemaju financijskog duga s bilo koje osnove prema Općini Vrpolje većeg od 200,00 kuna
- da ne ostvaruju pravo financiranja ili sufinanciranja s neke druge osnove propisane zakonskim odredbama

TEKST ODLUKE

 

Odluka o imenovanju ulica u Čajkovcima

U prilogu objavljujemo Odluku o imenovanju ulica u Čajkovcima, a koje su imenovane na prijedlog i traženje stanovnika Čajkovaca kako slijedi:

1. Ulica Mantek – k.č.br. 490 (od ŽC 4202 k.č.br. 965/1 do k.č.br. 966)

2. Ulica 108. brigade – dio k.č.br. 966 (od ŽC 4202 k.č.br. 965/1 do k.č.br. 531)

3. Ulica Matakova – dio k.č.br. 972, dio k.č.br. 891 i k.č.br. 714 (od ŽC 4202 k.č.br. 965/1 koja se nastavlja cijelom dužinom prema parkiralištu na groblju – k.č.br. 710)

4. Ulica Gušće – dio k.č.br. 981 (od ŽC 4202 k.č.br. 965/1 do k.č.br. 604)

5. Ulica Ciglana – k.č.br. 948, dio k.č.br. 958, do kraja k.č.br. 199 (od ŽC 4202 k.č.br. 965/1 do kraja k.č.br. 199 – obiteljska kuća s okućnicom)

6. Ulica Grobljanska – k.č.br. 977/1 i 976 (od ŽC 4202 k.č.br. 965/1 koja se nastavlja cijelom dužinom prema parkiralištu na groblju – k.č.br. 710)

Tekst Odluke

   

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu

Dana 26. lipnja 2018. godine Općinska načelnica Općine Vrpolje donosi:

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

TEKST IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

   

JN - Izrada projektne dokumentacije za Dogradnju i rekonstrukciju vatrogasnog doma u Starim Perkovcima

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da sudjeluju na nadmetanju jednostavne nabave za uslugu Izrade projektne dokumentacije za Dogradnju i rekonstrukciju vatrogasnog doma u Starim Perkovcima. Ponude se zaprimaju do 26.7.2018. do 12:00 sati, a tada će se održati javno otvaranje ponuda u velikoj vijećnici Općine Vrpolje. Procijenjena vrijednost ove jednostavne nabave iznosi 188.499,99 kuna s uključenim PDV-om.

Dokumentacija za nadmetanje

   

Najava 14. sjednice Općinskog vijeća

Za srijedu, 18. srpnja 2018. godine u 20:30 sati je sazvana 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje. Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju. 

Materijali za sjednicu

Opširnije: Najava 14. sjednice Općinskog vijeća

   

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje siječanj - lipanj 2018.

Poštovani u prilogu ove obavijesti možete preuzeti potvrdu o preuzimanju Izvještaja Proračuna Općine Vrpolje za razdoblje od siječnja - lipnja 2018. godine od strane Fine te sam izvještaj koji je i predan u Finu u excel datoteci.

Potvrda o predaji Izvještaja Proračuna

Izvještaj u excel datoteci

   

JN - Rekonstrukcija Mrtvačnice u Starim Perkovcima - dogradnja i uređenje

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da daju svoju ponudu za ponovljeno javno nadmetanje - Rekonstrukcija Mrtvačnice u Starim Perkovcima - dogradnja i uređenje. Ponude se predaju do 16. srpnja 2018. godine zaključno u 13:00 sati za kada je planirano Javno otvaranje ponuda na kojem mogu sudjelovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i naručitelja. Procijenjena vrijednost nabave s uključenim pdv-om iznosi 196.000,00 kuna.

Dokumentacija za nadmetanje

   

JN - Rekonstrukcija Mrtvačnice u Čajkovcima - dogradnja i uređenje

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da daju svoju ponudu za ponovljeno javno nadmetanje - Rekonstrukcija Mrtvačnice u Čajkovcima - dogradnja i uređenje. Ponude se predaju do 16. srpnja 2018. godine zaključno u 13:30 sati za kada je planirano Javno otvaranje ponuda na kojem mogu sudjelovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i naručitelja. Procijenjena vrijednost nabave s uključenim PDV-om iznosi 477.000,00 kuna.

Dokumentacija za nadmetanje

   

Najviša ocjena (5) za transparentnost proračuna Općine Vrpolje

ovTransparentnostTemeljem istraživanja Instituta za javne financije, a kojim se analizirala i ocijenila transparentnost proračuna svih županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, odnosno 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj, općina Vrpolje je dobila najvišu ocjenu (5) za transparentnost proračuna.

Proračunska transparentnost podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu. 

Za potrebe ovog istraživanja, proračunska transparentnost se mjerila brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama hrvatskih lokalnih jedinica, a to su bili:
godišnje izvješće izvršenja proračuna za 2016. g.;
polugodišnje izvršenje proračuna za 2017. g.;
prijedlog proračuna za 2018. g.;
Izglasani proračun za 2018. g;
proračunski vodič za građane za 2018. g.
Rezultati istraživanja za sve JLS se mogu vidjeti putem poveznice: www.ijf.hr/transparentnost-2018/karta/

Potvrda za transparentnost

Opširnije: Najviša ocjena (5) za transparentnost proračuna Općine Vrpolje

   

Stranica 8 od 37

eSavjetovanje 

proracung

Sjednice Općinskog vijeća

Sponzorstva
 
Evugovora
sluzbenivjesnik
logo Lag

Anketa

Da li ste zadovoljni s informacijama na našoj internet stranici?

Eojn

PPOUOVm


Strukturni fondovi