Odlukao imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrpolje

On

Na temelju članka 16. stavka 1 Zakona o koncesijama („Narodne novine“ br. 69/17), članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/19), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 14. veljače 2020. godine donijela je O D…

Proračunski korisnici – Izvještavanje

Proračunski korisnici – Izvještavanje

On

Temeljem odredbi Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (“Narodne novine” br. 31/15) obavezni ste Općinu Vrpolje kao davatelja financijskih sredstava sukladno Ugovoru o financijskoj potpori za provođenje programa rada i projekata za 2019. godinu izvijestiti o potrošnji sredstava…

Rješenje o imenovanju Povjerenstva

Rješenje o imenovanju Povjerenstva

On

Na temelju članka 16. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 25/16) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 24. prosinca…