1. sjednica Općinskog vijeća

On

D N E V N I   R E D: 1.    Izbor Mandatne komisije2.    a) Izviješće Mandatne komisije i potvrđivanje mandata članova Općinskog vijeća b) Utvrđivanje najstarijeg člana Općinskog vijeća koji će preuzeti predsjedavanje sjednicom c) Svečana prisega članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje3.  …

5. sjednica Općinskog vijeća

On

D N E V N I  R E D : 1. Usvajanje Zapisnika o radu 4. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje,    2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izviješća o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje općine Vrpolje za 2008. godinu, 3….