Rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Stari Perkovci

Rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Stari Perkovci

Pozivamo sve zainteresirane poslovne subjekte da se uključe u javno nadmetanje Općine Vrpolje, a za: Rekonstrukciju pješačkih staza u naselju Stari Perkovci – dio desne strane Kolodvorske ulice i dio desne strane ulice Stjepana Radića. Procijenjena vrijednost javne nabave iznosi 495.000,00 kuna…

Objavljeno nadmetanje na EOJN za Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene za djecu i mlade u Čajkovcima

Objavljeno nadmetanje na EOJN za Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene za djecu i mlade u Čajkovcima

Sve vezano uz nadmetanje možete preuzeti i pronaći na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0017597

Poziv za dostavu ponuda – Uređenje ograde oko nogometnog igrališta u Starim Perkovcima

Poziv za dostavu ponuda – Uređenje ograde oko nogometnog igrališta u Starim Perkovcima

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da daju svoju ponudu za javno nadmetanje – Uređenje ograde oko nogometnog igrališta u Starim Perkovcima. Ponude se predaju do 14. svibnja 2020. godine zaključno u 13:00 sati za kada je planirano Javno otvaranje ponuda na kojem mogu sudjelovati ovlašteni…

Javni poziv za dostavu ponuda – WIFI4EU

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da daju svoju ponudu za javno nadmetanje – Izgradnja WIFI4EU mreže u Općini Vrpolje. Ponude se predaju do 26. ožujka 2020. godine zaključno u 10:00 sati za kada je planirano otvaranje ponuda. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 105.000,00 kuna. Dokumentacija…

Poziv za dostavu ponuda – Groblje Stari Perkovci

Poziv za dostavu ponuda – Groblje Stari Perkovci

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da daju svoju ponudu za javno nadmetanje – Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza, vodovoda i dekorativne rasvjete na mjesnom groblju u Starim Perkovcima. Ponude se predaju do 9. ožujka 2020. godine zaključno u 15:00 sati za kada je planirano Javno…

Poziv za dostavu ponuda – Groblje Čajkovci

Poziv za dostavu ponuda – Groblje Čajkovci

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da daju svoju ponudu za javno nadmetanje – Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza, vodovoda i dekorativne rasvjete na mjesnom groblju u Čajkovcima. Ponude se predaju do 9. ožujka 2020. godine zaključno u 14:00 sati za kada je planirano Javno otvaranje…

Poziv za dostavu ponuda – Uređenje sportskog nogometnog objekta

Poziv za dostavu ponuda – Uređenje sportskog nogometnog objekta

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da daju svoju ponudu za javno nadmetanje – Uređenje sportskog nogometnog objekta u Vrpolju. Ponude se predaju do 24. veljače 2020. godine zaključno u 15:00 sati za kada je planirano Javno otvaranje ponuda na kojem mogu sudjelovati ovlašteni predstavnici ponuditelja…

Odlukao imenovanju Stručnog povjerenstva  za provođenje postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrpolje

Odlukao imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrpolje

Na temelju članka 16. stavka 1 Zakona o koncesijama („Narodne novine“ br. 69/17), članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/19), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 14. veljače 2020. godine donijela je O D…

Objavljena Koncesija za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada

Objavljena Koncesija za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada

Općina Vrpolje je u suradnji s sa susjednim Općinama (Donji Andrijevci, Garčin, Gundinci i Velika Kopanica) objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave nadmetanje za Koncesija za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada. Rok dostave ponuda za ovu koncesiju…