Sanacija Ulice Mantek u Čajkovcima

Sanacija Ulice Mantek u Čajkovcima

On

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da daju svoju ponudu za javno nadmetanje – Sanacija Ulice Mantek u Čajkovcima. Ponude se predaju do 18. listopada 2019. godine zaključno u 14:00 sati za kada je planirano Javno otvaranje ponuda na kojem mogu sudjelovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i…