Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj OPĆINA VRPOLJE planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednostiza nabavu radova na „Uređenje trga, centra i javnih površina u Vrpolju“.Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektimadokumentaciju…

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj OPĆINA VRPOLJE planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednostiza nabavu radova na „REKONSTRUKCIJA CESTE U HERCEGOVAČKOJ ULICI U STARIM PERKOVCIMA“.Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem,stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektimadokumentaciju…