Popis korisnika koji su ostvarili pravo na financijsku pomoć temeljem Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje u 2021. godini

Popis korisnika koji su ostvarili pravo na financijsku pomoć temeljem Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje u 2021. godini

Korisnici koji su ostvarili pravo na financijsku pomoć temeljem Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje u 2021. godini su: Josip Katić iz Vrpolja – 15.000,00 kn (Mjera 4.) Mirela Pepić iz Vrpolja – 15.000,00 kn…

Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje u 2021. godini

Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje u 2021. godini

Na temelju članka 16. Odluke o usvajanju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.17/19) objavljuje se J A V N I    P O Z I Vza poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih…

Popis korisnika koji su ostvarili pravo na financijsku pomoć temeljem Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje u 2020. godini

Popis korisnika koji su ostvarili pravo na financijsku pomoć temeljem Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje u 2020. godini

Korisnici koji su ostvarili pravo na financijsku pomoć temeljem Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje u 2020. godini su: Matej Begić  iz  Vrpolja  – 30.000,00 kuna (Mjera 3.) Matej Andrijević iz Vrpolja – 30.000,00 kuna…

Javni Poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje u 2020. godini

Javni Poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje u 2020. godini

Na temelju članka 16. Odluke o usvajanju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.17/19) objavljuje se J A V N I    P O Z I V za poticanje rješavanja stambenog pitanja…

Javni poziv za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Vrpolje i njihovih zamjenika

Na temelju članka 2., 6., i 28. Zakona o savjetima mladih (“N. N.” br. 41/14.) , članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/08. i 1/15.), Zaključka Općinskog vijeća Općine Vrpolje od 12. studenog 2019….

Skip to content