LAG “Slavonska ravnica” objavio novi Lag natječaj

LAG “Slavonska ravnica” objavio novi Lag natječaj

LAG “Slavonska ravnica” objavio je 5. Lag natječaj za T.O. 1.1.4 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava Više o natječaju na: http://www.lag-slavonska-ravnica.hr/…/289-5-lag-natjecaj-za… 22.1.2020. u Vrpolju s početkom u 9:30 sati će se održati radionica za ovaj Natječaj pa pozivamo sve zainteresirane da dođu na…

Javni natječaj za financiranje udruga u 2020. godini

Javni natječaj za financiranje udruga u 2020. godini

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” br. 26/15) i članka 8. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općina Vrpolje (“Službeni vjesnik…

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za 2020. godinu

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za 2020. godinu

Na temelju članka 6. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 25/16) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 9/09., 5/13., 14/14. i 1/18), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 16. prosinca…

LAG Natječaj

Poštovani,ovim putem Vas obavještavamo da je Lokalna akcijska grupa “Slavonska Ravnica” dana 20. travnja 2018. godine objavila 1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Slavonska Ravnica“ za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.U nastavku dostavljamo poveznicu sa web stranice LAG-a na kojoj…