Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („NN“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15.,123/17., 98/19. i 144/20.) članka 6. i stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnogprostora („NN“ br. 125/11., 64/15….

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi ( „NN“br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13, 137/15,123/17.,98/19. i 144/20), članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („NN“br. 125/11, 64/15 i 112/18.),…

Javni natječaj za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode športske, kulturne i ostale civilne udruge na području Općine Vrpolje za 2022. godinu

Javni natječaj za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode športske, kulturne i ostale civilne udruge na području Općine Vrpolje za 2022. godinu

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja iugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodnenovine“ br. 26/15. i 37/21.), i članka 8. Pravilnika o financiranju javnih potreba na područjuOpćine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske…

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO REFERENT ZA JAVNU NABAVU, POLJOPRIVREDU I KOMUNALNO REDARSTVO JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO REFERENT ZA JAVNU NABAVU, POLJOPRIVREDU I KOMUNALNO REDARSTVO JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

Na temelju članka 20. stavak 1. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima ulokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11,04/18, 112/19),Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravniodjel Općine Vrpolje, donesenog od…

Obavijest kandidatima o odgodi prethodne provjere znanja i sposobnosti (testiranja) na  Javni natječaj referent za javnu nabavu, poljoprivredu i komunalno redarstvo

Obavijest kandidatima o odgodi prethodne provjere znanja i sposobnosti (testiranja) na Javni natječaj referent za javnu nabavu, poljoprivredu i komunalno redarstvo

Prethodna provjera znanja i sposobnosti (testiranje) zakazano 15. studenog  2021. godine (ponedjeljak) u 9,00 sati  neće se održati zbog tehničkih razloga. Obavijest  o novom terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti bit će naknadno objavljeno na službenim stranicama Općine Vrpolje (www.vrpolje.hr).  …

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO REFERENT ZA JAVNU NABAVU, POLJOPRIVREDU I KOMUNALNO REDARSTVO JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO REFERENT ZA JAVNU NABAVU, POLJOPRIVREDU I KOMUNALNO REDARSTVO JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

Na temelju članka 20. stavak 1. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima ulokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11,04/18, 112/19),Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravniodjel Općine Vrpolje, donesenog od…

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK – KNJIŽNIČAR JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK – KNJIŽNIČAR JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

Na temelju članka 20. stavak 1. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima ulokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11,04/18, 112/19),Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravniodjel Općine Vrpolje, donesenog od…

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT – VODITELJ PROJEKTA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT – VODITELJ PROJEKTA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

Na temelju članka 20. stavak 1. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima ulokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11,04/18, 112/19),Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravniodjel Općine Vrpolje, donesenog od…

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT – ADMINISTRATOR PROJEKTA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT – ADMINISTRATOR PROJEKTA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

Na temelju članka 20. stavak 1. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima ulokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11,04/18, 112/19),Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravniodjel Općine Vrpolje, donesenog od…

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, IMOVINSKO PRAVNE I EKONOMSKE POSLOVE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, IMOVINSKO PRAVNE I EKONOMSKE POSLOVE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

Na temelju članka 20. stavak 1. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima ulokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11,04/18, 112/19),Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravniodjel Općine Vrpolje, donesenog od…

Skip to content