Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Vrpolje

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Vrpolje

3 listopada, 2022

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 36/15, 98/19), članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza  pokojnika  koji se financiraju iz Proračuna Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj  19/17) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja…

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu:<br>“Zaželi za Vrpolje III”- kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0049

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu:
“Zaželi za Vrpolje III”- kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0049

23 rujna, 2022

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalnepolitike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-19 od 12. kolovoza 2022. godine iUgovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda ufinancijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj:…

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Vrpolje

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Vrpolje

5 rujna, 2022

Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Vrpolje („Službenivjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 23/22) i članka 52. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 5. rujna 2022.godine donijela je sljedeću ODLUKUo…

Javni natječaj za davanje zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje

Javni natječaj za davanje zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje

24 lipnja, 2022

Na temelju članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22.), članka 3. i 20. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/11) i članka 12. Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za…

Odluka o prijmu u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto radnika/ice za održavanje u sklopu javnog rada– Revitalizacija zapuštenih javnih površina i održavanje istih na području Općine Vrpolje

Odluka o prijmu u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto radnika/ice za održavanje u sklopu javnog rada– Revitalizacija zapuštenih javnih površina i održavanje istih na području Općine Vrpolje

23 svibnja, 2022

Na temelju mjera aktivne politike zapošljavanja – Javni rad u suradnji s Hrvatskimzavodom za zapošljavanje Slavonski Brod te članka 52. Statuta Općine Vrpolje (“Službenivjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22), Općinska načelnica Općine Vrpolje, dana 23.svibnja 2022. godine, donosi O D L U K…

Oglas  za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto radnika/ice za održavanje u sklopu javnog rada

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto radnika/ice za održavanje u sklopu javnog rada

11 svibnja, 2022

Na temelju mjera aktivne politike zapošljavanja – Javni rad u suradnji s Hrvatskimzavodom za zapošljavanje Slavonski Brod te članka 52. Statuta Općine Vrpolje (“Službenivjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22), Općinska načelnica Općine Vrpolje, dana 11.svibnja 2022. godine, donosiO G L A Sza prijam…

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske Hrvatske

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske Hrvatske

16 ožujka, 2022

Nakon donošenja planova za industrijsku tranziciju pristupamo mapiranju dionika regionalnih lanaca vrijednosti raspisujući javne pozive za iskazivanje interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti. Javni pozivi su prvenstveno usmjereni na poduzetnike koji svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama u…

Skip to content