Prijava nepropisno odbačenog otpada

On

Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Općine Vrpolje je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i…

JAVNI POZIV – AZBEST

On

Na temelju članka 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13 i 73/17 – pročišćeni tekst) i članka 30. Pravilnika o građevinskom otpadu koji sadrži azbest (NN br 69/16) Općinska načelnica Općine Vrpolje objavljuje JAVNI POZIV vlasnicima odnosno korisnicima građevina na…