Oglas za prijam izvršitelja na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje na radno mjesto višeg referenta – voditelja projekta

Oglas za prijam izvršitelja na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje na radno mjesto višeg referenta – voditelja projekta

Na temelju članaka 28.stavka 3., a sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11., 04/18. i 112/19.) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje („Službeni vjesnik…

Oglas za prijam izvršitelja na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje na radno mjesto višeg stručnog suradnika – knjižničar

Oglas za prijam izvršitelja na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje na radno mjesto višeg stručnog suradnika – knjižničar

Na temelju članaka 28.stavka 3., a sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11., 04/18. i 112/19.) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje („Službeni vjesnik…

I. Izmjene i dopune Plana prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje u 2021. godini

I. Izmjene i dopune Plana prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje u 2021. godini

Na temelju članka 8., 9., 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11.,4/18 i 112/19.) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 9/09, 5/13, 14/14, 1/18 i…

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam                          u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje dana 27. rujna 2021. godine donosi      RJEŠENJE          o imenovanju Povjerenstva…

Potpisan ugovor za projekt “S knjigom nismo sami”

Potpisan ugovor za projekt “S knjigom nismo sami”

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „S knjigom nismo sami“ u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Čitanjem do uključivog društva“ https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/12-knjiznica-potpisalo-ugovore-za-bibliobuse-u-vrijednosti-od-35-milijuna-kuna/21387 Dana 16 rujna 2021. godine, u prostorima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu općinska načelnica Općine Vrpolje Ankica…

Skip to content