Poziv na prethodno savjetovanje s javnošću – III. Izmjene i dopune proračuna Općine Vrpolje za 2021. godinu

Poziv na prethodno savjetovanje s javnošću – III. Izmjene i dopune proračuna Općine Vrpolje za 2021. godinu

2 prosinca, 2021

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama(“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranomjavnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj140/09), upućuje se J A V N I P O…

Poziv na prethodno savjetovanje s javnošću – Nacrt proračuna Općine Vrpolje za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Poziv na prethodno savjetovanje s javnošću – Nacrt proračuna Općine Vrpolje za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

11 studenoga, 2021

Temeljem članka 11. stavka  2.  Zakona  o  pravu  na  pristup  informacijama  (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj 140/09), upućuje se Javni poziv za savjetovanje…

Skip to content