SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE ZA 2020. GODINU

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE ZA 2020. GODINU

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Općina Vrpolje otvara postupak savjetovanja s javnošću za Prijedlog Proračuna Općine Vrpolje za 2020. godinu.Poštovani stanovnici Općine Vrpolje svakim danom sve više nam se približava donošenje Proračuna za 2020….

Poziv na savjetovanje s javnošću – Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje objavljuje JAVNO SAVJETOVANJE ZA PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE Javno savjetovanje će se održati u trajanju od 30 dana, tj. zaključno s 12. kolovoza 2019. godine PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE…

Poziv na savjetovanje s javnošću – Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Vrpolje za razdoblje 2018.-2023.

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13., 73/17. i 14/19.) i članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08.) Jedinstveni uravni odjel Općine Vrpolje objavljuje JAVNI…

Poziv na savjetovanje s javnošću – Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

Dana 4. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18). Temeljem zakonskih izmjera potrebno je donijeti novu Odluku o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade. Prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu, komunalna naknada se…

Skip to content