4. sjednica Općinskog vijeća

On

D N E V N I  R E D : 1. Usvajanje Zapisnika o radu 3. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje,    2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara općine Vrpolje, 3. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije…

3. sjednica Općinskog vijeća

On

D N E V N I   R E D: 1.    Usvajanje Zapisnika o radu 2. Sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje,2.    Prijedlog Statuta Općine Vrpolje,3.    Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vrpolje,4.    Izbor drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vrpolje,5.    Prijedlog Odluke o…

1. sjednica Općinskog vijeća

On

D N E V N I   R E D: 1.    Izbor Mandatne komisije2.    a) Izviješće Mandatne komisije i potvrđivanje mandata članova Općinskog vijeća b) Utvrđivanje najstarijeg člana Općinskog vijeća koji će preuzeti predsjedavanje sjednicom c) Svečana prisega članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje3.  …