Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode udruge za 2020. godinu

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode udruge za 2020. godinu

Na temelju članka 24. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 25/16) članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode…

Proračunski korisnici – Izvještavanje

Proračunski korisnici – Izvještavanje

Temeljem odredbi Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (“Narodne novine” br. 31/15) obavezni ste Općinu Vrpolje kao davatelja financijskih sredstava sukladno Ugovoru o financijskoj potpori za provođenje programa rada i projekata za 2019. godinu izvijestiti o potrošnji sredstava…

Rješenje o imenovanju Povjerenstva

Rješenje o imenovanju Povjerenstva

Na temelju članka 16. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 25/16) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 24. prosinca…

Javni natječaj za financiranje udruga u 2020. godini

Javni natječaj za financiranje udruga u 2020. godini

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” br. 26/15) i članka 8. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općina Vrpolje (“Službeni vjesnik…