Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode udruge na području Općine Vrpolje za 2022. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode udruge na području Općine Vrpolje za 2022. godinu

16 veljače, 2022

Na temelju članka 24. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje („Službenivjesnik Brodsko-posavske županije br . 25/16) članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcimafinanciranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge…

OBAVIJEST PRORAČUNSKIM KORISNICIMA – UDRUGAMA (NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA) O DOSTAVI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2021. GODINU

OBAVIJEST PRORAČUNSKIM KORISNICIMA – UDRUGAMA (NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA) O DOSTAVI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2021. GODINU

14 siječnja, 2022

Temeljem odredbi Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“ br. 31/15, 67/17, 115/18 i 21/21), i sukladno Ugovoru o financijskoj potpori za provođenje programa rada i projekata za 2021. godinu obveza je dostaviti Općini Vrpolje kao davatelju…

Javni natječaj za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode športske, kulturne i ostale civilne udruge na području Općine Vrpolje za 2022. godinu

Javni natječaj za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode športske, kulturne i ostale civilne udruge na području Općine Vrpolje za 2022. godinu

31 prosinca, 2021

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja iugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodnenovine“ br. 26/15. i 37/21.), i članka 8. Pravilnika o financiranju javnih potreba na područjuOpćine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske…

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava za financiranje javnih potreba na području Općine Vrpolje za 2022. godinu

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava za financiranje javnih potreba na području Općine Vrpolje za 2022. godinu

28 prosinca, 2021

Na temelju članka 16. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 25/16) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13., 14/14., 1/18. i 8/21.), Općinskanačelnica Općine Vrpolje dana 28. prosinca 2021. godine…

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Vrpolje za 2022. godinu

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Vrpolje za 2022. godinu

21 prosinca, 2021

Na temelju članka 6. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 25/16) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13., 14/14.,1/18. i 8/21.), Općinskanačelnica Općine Vrpolje dana 21. prosinca 2021. godine utvrđuje…

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode udruge na području Općine Vrpolje za 2021. godinu

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode udruge na području Općine Vrpolje za 2021. godinu

10 veljače, 2021

Na temelju članka 24. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br . 25/16) članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje…

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode športske, kulturne i ostale civilne udruge na području Općine Vrpolje za 2021. godinu

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode športske, kulturne i ostale civilne udruge na području Općine Vrpolje za 2021. godinu

31 prosinca, 2020

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15) i članka 8. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje („Službeni vjesnik…

Skip to content