Godišnje izvješće povjerenika za etiku Općine Vrpolje za 2020. godinu

Na temelju članka 19. stavak 2. Etičkog kodeksa službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 21/18) i članka 2. stavka 2. Odluke o imenovanju povjerenika za etiku („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 21/18), dana 01. veljače 2021. godine Povjerenik za etiku Općine Vrpolje podnosi Općinskoj načelnici Općine Vrpolje:

Tekst Izvješća

Odgovori

Skip to content