Subota, Kolovoz 24, 2019
   
Tekst

Odluka o rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji

Na temelju članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/05, 5/13, 14/14 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Vrpolje na svojoj 25. sjednici održanoj 19. kolovoza 2019. godine donijelo je


ODLUKU o usvajanju Programa mjera za poticanje rješenja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje

CIJELIT TEKST ODLUKE

 

Odluka o komunalnom redu

Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, 68/18, 110/18) i članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Vrpolje na svojoj 25. sjednici održanoj 19. kolovoza 2019. godine donijelo je

O D L U K U
O KOMUNALNOM REDU NA PODRUČJU OPĆINE VRPOLJE

CIJELI TEKST ODLUKE

   

Najava 25. sjednice Općinskog vijeća

Za ponedjeljak, 19. kolovoza 2019. godine u 20:30 sati je sazvana 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje. Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju. 

Materijali za sjednicu

Opširnije: Najava 25. sjednice Općinskog vijeća

   

Dan domovinske zahvalnosti

Poštovani stanovnici općine Vrpolje,

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja su vrijeme sjećanja na dane borbe za slobodu, neovisnost i demokraciju. To su dani u kojima je stvorena naša država Hrvatska. Ali to su i dani kada se treba sjetiti svih onih koji su svoje živote dali i utkali u temelje ove države. Svima Vama čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, a svima zaslužnima što danas možemo slaviti ovo od srca hvala.

   

JN za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi ( „NN“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15 i 123/17.) članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („NN“ br. 125/11., 64/15. i 112/18.), i članka 19. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/14. i 10/15.) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje (Klasa: 372-01/19-01/10; Ur. broj: 2178/11-02-19-1 od 25. SRPNJA 2019. godine, načelnica Općine Vrpolje objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

I Daje se u zakup poslovni prostor u vlasništvu Općine Vrpolje, koji prostor se nalazi u prizemlju Doma kulture „ Stjepan Radić“ , Trg Dr. Franje Tuđmana 1, Vrpolje, (poznat kao trgovina).

Više na: JN poslovni prostor - trgovina.

   

Obavijest - Odvoz otpada

Poštovani,

subotu 03.08. će se obaviti odvoz otpada, jer u ponedjeljak 05.08. tvrtka Runolist  d.o.o. neće prikupljati otpad. Danas će polijepiti plakate s ovom obavijesti.

   

Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima

Dijalog EU-a s mladima uspostavljen je kao jedan od instrumenata dijaloga s mladima i organizacijama koje se bave mladima, uključujući donositelje odluka na svim razinama, znanstvenike, stručnjake te ostale relevantne dionike u području politika za mlade. Dijalog EU-a s mladima služi kao platforma za kontinuirane zajedničke konzultacije o izazovima, temama i prioritetima od značenja za mlade s ciljem što većeg uključivanja mladih, posebice mladih s manje mogućnosti.
Trenutno se provodi VII. ciklus Dijaloga EU-a s mladima na zajedničku temu Stvaranje mogućnosti za mlade (Creating opportunities for Youth), u razdoblju od siječnja 2019. do sredine 2020. godine, tijekom predsjedavanja Rumunjske, Finske i Hrvatske Vijećem Europske unije. Hrvatska tema za vrijeme predsjedanja je "Mogučnosti za mlade u ruralnim područjima". 

Kako bi se mladima omogućilo punopravno sudjelovanje u konzultacijskom procesu, izrađen je anketni upitnik, namijenjen mladima između 15 i 30 godina starosti, u kojem izravno mogu iznijeti svoje stavove te tako sudjelovati u oblikovanju politika i donošenju odluka koje se tiču mladih u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. Navedeni upitnik dostupan je direktno na ovoj poveznici: http://eupita.eu/ukljuci-se/reci-nam-sto-mislis-ispuni-upitnik/ ili na mrežnim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - eupita.eu.

   

Poziv na savjetovanje s javnošću - Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje objavljuje 

JAVNO SAVJETOVANJE ZA PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Javno savjetovanje će se održati u trajanju od 30 dana, tj. zaključno s 12. kolovoza 2019. godine

PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

   

Poziv na savjetovanje s javnošću - Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području Općine Vrpolje

Dana 04. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu koji je objavljen u Narodnim novinama Republike Hrvatske broj 68/18 dana 27. srpnja 2018. godine
Sukladno članku 130. stavak 2. novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti novu Odluku o komunalnom redu, u skladu s člankom 104. Zakona, u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona.
Člankom 104. stavkom 1. Zakona određeno je kako u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu.

JAVNI UVID U PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM REDU NA PODRUČJU OPĆINE VRPOLJE

Javni uvid će se održati u trajanju od 30 dana, tj. zaključno s 12. kolovoza 2019. godine

TEKST POZIVA NA JAVNI UVID

PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM REDU NA PODRUČJU OPĆINE VRPOLJE

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

   

Stranica 1 od 42

eSavjetovanje 

proracung

Sjednice Općinskog vijeća

Sponzorstva
 
Evugovora
sluzbenivjesnik
logo Lag

Anketa

Da li ste zadovoljni s informacijama na našoj internet stranici?

Eojn

PPOUOVm


Strukturni fondovi