Utorak, Travanj 23, 2019
   
Tekst

JAVNI NATJEČAJ za davanje zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje

Na temelju članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.), članka 3. i 20. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/11) i članka 13. Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/15) Općinsko vijeće Općine Vrpolje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje

1.
Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Vrpolje i to:
a) Poljoprivredno zemljište na području k.o. Čajkovci, upisano u posjedovni list broj 403, zemljišno-knjižni uložak broj 547, sa rokom trajanja zakupa od 5 godina, kako slijedi:
Red.br. Broj k.č.br. Površina u m2 Kultura i naziv rudine Najniža početna cijena godišnje zakupnine (kn)
1. 746/3 27614 Oranica Mantek 1.932,98

b) Poljoprivredno zemljište na području k.o. Vrpolje upisano u posjedovni list broj 730, zemljišno-knjižni uložak broj 853, sa rokom trajanja zakupa od 3 godine, kako slijedi:
Red. br. Broj k.č.br. Površina u m2 Kultura i naziv rudine Najniža početna cijena godišnje zakupnine (kn)
1. 2103/1 73620 Pašnjak Močilno 1.472,40
2. 2169/1 29474 Pašnjak Močilno 589,48

Opširnije: JAVNI NATJEČAJ za davanje zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vrpolje

 

Otvoren natječaj za imenovanje ravnatelja Spomen galerije Ivana Meštrovića

Obavještavamo sve zainteresirane da je u četvrtak, 24.07.2015. u Glasu Slavonije objavljen objvaljen natječaj za imenovanje ravnatelja Spomen galerije Ivana Meštrovića.

Tekst natječaja možete pročitati ovdje... 

   

Privremeno zatvaranje županijske ceste u dionici Čajkovci - Stari Perkovci

Obavještavamo Vas da će u četvrtak, 02.07.2015., privremeno za promet biti zatvorena županijska cesta u dionici od naselja Čajkovci do naselja Stari Perkovci u vremenu od 7,00 do 20,00 sati. Više informacija možete pročitati u ovom dokumentu.

   

Dan Općine Vrpolje i Dan državnosti RH

Cijenjeni stanovnici, gosti ili samo putnici kroz mjesta Općine Vrpolje svima Vama želimo od srca čestitati Dan Općine Vrpolje - 24.06., a koji se obilježava kao dan općine još od 1996. godine. I ove godine nismo odlučili praviti veću proslavu, jer smo mišljenja da za to nije pravo vrijeme zbog gospodarske situacije u kojoj se nalazimo. No, vjerujemo da će se već do idućeg obilježavanja sve znatno popraviti. Također iskorištavamo ovu prliliku da svima Vama čestitamo i Dan državnosti Republike Hrvatske. Nadamo se da ćete ga proslaviti okruženi svojim najbližima uz prisjećanje na sva odricanja i žrtve koje su za to bile potrebne.

   

Imenovani članovi Savjeta mladih

Obavještavamo Vas kako su na jučerašnjoj sjednici 19. po redu održanoj 16.06.2015. s početkom u 20:30 sati imenovani novi članovi Savjeta mladih Općine Vrpolje.

Pod opširnije donosimo popis imenovanih kao i njihove zamjenike.

Opširnije: Imenovani članovi Savjeta mladih

   

Javni poziv - Izgradnja parka i dječjeg igrališta u Čajkovcima

Općina Vrpolje, kao Naručitelj, provodi postupak nabave bagatelne vrijednosti za Izgradnju parka i dječjeg igrališta u Čajkovcima, procijenjene vrijednosti nabave: 220.000,00 kuna.
Ovaj projekt je sufinanciran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 119.000,00 kuna.
Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude do ponedjeljka, 20. srpnja 2015. godine do 11:00 sati.
Sve ostale informacije o predmetu nabave kao i ostala pripadajuća dokumentacija (javni poziv, ponudbeni list, izjava o dostavi jamstva, troškovnik i drugo) može se preuzeti u nastavku. 

Dokumentacija za nadmetanje

VAŽNO!!!

Dana 9.07.2015. došlo je do izmjene dana otvaranja, jer naručitelj Općina Vrpolje nije u mogućnosti osigurati sve potrebno u zadanom terminu, te je javno otvaranje zakazano za ponedjeljak, 20. srpnja 2015. u 11:00 sati.

Izmjenjeni javni poziv

   

Obavijest o trovanju štakora

Obavještavamo sve stanovnike Općine Vrpolje da će se dana 8.06.2015. i 9.06.2015. na području Općine Vrpolje vršiti trovanje štakora. Ovaj posao će izvršiti ovlaštena tvrtka s kojom je Općina Vrpolje nakon Javnog poziva sklopila ugovor - Veterinarska stanica d.o.o. iz Županje. 

Napominjemo da se ovo financira u potpunosti iz sredstava Oćine Vrpolje i stanovnici Općine Vrplje nemaju obavezu platiti nikakavu naknadu.

Nadzor nad ovim radovima vrši Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije.

Obavijest Veterinarske stanice iz Županje

   

Privremeno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

Hrvatski Sabor izglasao je 17. travnja 2015. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje je pogodno za poljoprivrednu proizvodnju, a za koje nisu sklopljeni ugovori o zakupu Agencija može sklopiti ugovor o privremenom korištenju s fizičkim ili pravnim osobama na njihov zahtjev, i to s dosadašnjim posjednicima:

1. kojima su istekli ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i koji su u mirnom posjedu istog,
2. koji su koristili poljoprivredno zemljište u vlasništvu države bez ugovora, o čemu dostavljaju potvrdu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave uz zahtjev i u mirnom su posjedu istog,
3. koji su koristili zajedničke pašnjake u vlasništvu države bez ugovora, o čemu dostavljaju potvrdu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave uz zahtjev i u mirnom su posjedu istog. 

Više na stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište.

   

JAVNI POZIV NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM SU IZVEDENE NERAZVRSTANE CESTE

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste u naselju Vrpolje da Općina Vrpolje kao upravitelj započinje sa postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta u naselju Vrpolje u katastarskoj općini Vrpolje. Radovi započinju dana 18. svibnja 2015. godine i od toga datuma Općina Vrpolje započinje sa obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Stjepana Rakitića dipl.ing.geod. GEO 76 iz GEOKOD d.o.o. Slavonski Brod, M. Gupca 30.
Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja 28. svibnja 2015. godine od 10:00 – 12:00 sati u prostorijama Općine Vrpolje u Vrpolju.


OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKA NAČELNICA:
Ankica Zmaić, v.r.

   

Stranica 29 od 39

eSavjetovanje 

proracung

Sjednice Općinskog vijeća

Sponzorstva
 
Evugovora
sluzbenivjesnik
logo Lag

Anketa

Da li ste zadovoljni s informacijama na našoj internet stranici?

Eojn

PPOUOVm


Strukturni fondovi