Subota, Prosinac 15, 2018
   
Tekst

Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRPOLJE

OPĆINSKA NAČELNICA

Klasa: 361-01/11-01/

Urbroj: 2178/11-01/11-1

Vrpolje, 18. listopad 2011. godine

U skladu sa člankom 28. stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („N.N.“ br. 90/11.), Općina Vrpolje objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA LEGALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

NA PODRUČJU OPĆINE VRPOLJE

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 90/11.) stupio je na snagu 10. kolovoza 2011. godine.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, jedinice lokalne samouprave, odnosno Općina Vrpolje je dužna najkasnije do 31. prosinca 2011. godine pripremiti popis svih nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Vrpolje na temelju prijave građana i drugih izvora.

Stoga, pozivamo sve vlasnike ili investitore nezakonito izgrađenih zgrada (stambene zgrade – kuće i dvorišne prostorije, poljoprivredne zgrade, poslovne zgrade i sve druge građevine) sa područja Općine Vrpolje iz naselja Vrpolje, Čajkovci i Stari Perkovci da u Općinu Vrpolje dostave slijedeće podatke:

-          ime i prezime vlasnika nezakonito izgrađenih zgrada

-          adresu vlasnika i lokaciju, odnosno katastarsku česticu

Podaci su nam potrebni za popis nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno zgrada koje nemaju građevinsku dozvolu i izgrađene su nezakonito.

Napominjemo da navedene podatke u Općinu Vrpolje dostavite što prije kako bi u zakonskom roku pripremili popis svih nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno zgrada koje su građene nakon veljače 1968. godine, a građene su bez građevinske dozvole.

Sve druge informacije i obveze proizašle iz navedenog Zakona možete dobiti i informirati se u Općini Vrpolje ili na telefon 439-109.


NAČELNICA OPĆINE VRPOLJE:

Ankica Zmaić

 

Javni natječaj za zakup u Čajkovcima

Dragi mještani općine Vrpolje obavještavam Vas da je objavljen natječaj za zakup zemlje u Čajkovcima i to u Posavskoj Hrvatskoj 14.10.2011., s tekstom kao u prilogu:

Tekst natječaja

   

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno Zaključku Vlade donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, Klasa: 330-01/11-02/01, Ur.broj: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu pa nadalje.

U nastavku se nalazi:

 Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010. - 2016. godinu pa nadalje 

 Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u Registar ugovora 2017. godini, kao i ugovora o jednostavnoj nabavi u istoj tablici

   

Rezultati glasovanja za Vijeća mjesnih odbora

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije" broj 9/10.), Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora

 

OBJAVLJUJE

REZULTATE GLASOVANJA

ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE VRPOLJE

NA IZBORIMA ODRŽANIM 19. RUJNA 2010. GODINE

I

Na izborima održanim 19. rujna 2010. godine, za Vijeće mjesnog odbora Vrpolje utvrđeni su rezultati kako slijedi:

Ukupno upisanih birača: 1755

Kandidacijske liste dobile su glasova: 169

Opširnije: Rezultati glasovanja za Vijeća mjesnih odbora

   

Raspisivanje izbora za VMO

Na temelju članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Vrpolje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/10.) i članka 66. Statuta općine Vrpolje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 9/09.), Načelnik Općine Vrpolje 9. kolovoza 2010. godine, donosi

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području općine Vrpolje

Opširnije: Raspisivanje izbora za VMO

   

JAVNI NATJEČAJ - prodaja polj. zemljišta

Na temelju odredbi članka 32. stavka 2 i 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» broj 152/08. i 21/10.), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vrpolje za katastarsku općinu Čajkovci (Klasa: 021-05/10-01/07, Urbroj: 2178/11-01/10-29 od 20. srpnja 2010. godine, članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  («Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.) i članka 31. Statuta Općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/09.), Općinsko vijeće općine Vrpolje objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

Republike Hrvatske na području Općine Vrpolje

za katastarsku općinu Čajkovci

 

Opširnije: JAVNI NATJEČAJ - prodaja polj. zemljišta

   

10. sjednica Općinskog vijeća

 

D N E V N I  R E D :
1. Usvajanje Zapisnika o radu 9. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje,
2. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vrpolje za k.o. Čajkovci,
3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Vrpolje,
4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora,
5. Prijedlog Odluke o ugostiteljskim djelatnostima na području općine Vrpolje,
6. Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje općine Vrpolje,
7. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Zaključka Županijske Skupštine Brodsko-posavske županije vezano za oslobađanje plaćanja zakupnine za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta,
8. Informacije o aktivnostima koje se provode u Općini Vrpolje,
9. R a z l i č i t o.

D N E V N I  R E D :

1. Usvajanje Zapisnika o radu 9. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje,
2. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Vrpolje za k.o. Čajkovci,
3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
RH na području općine Vrpolje,
4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora,
5. Prijedlog Odluke o ugostiteljskim djelatnostima na području općine Vrpolje,
6. Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje općine Vrpolje,
7. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Zaključka Županijske Skupštine Brodsko-posavske županije
vezano za oslobađanje plaćanja zakupnine za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta,
8. Informacije o aktivnostima koje se provode u Općini Vrpolje,
9. R a z l i č i t o.

 

   

9. sjednica Općinskog vijeća

 

D N E V N I  R E D :
1. Usvajanje Zapisnika o radu 8. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje,
2. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrpolje,
3. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Vrpolje,
4. Prijedlog Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje,
5. Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika Općine Vrpolje,
6. Prijedlog Odluke o maksimalnoj površini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, koja  se može prodati pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi,
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje početne cijene za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH,
8. Informacije o aktivnostima koje se provode u Općini Vrpolje,
9. R a z l i č i t o.

D N E V N I  R E D :

1. Usvajanje Zapisnika o radu 8. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje,
2. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrpolje,
3. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Vrpolje,
4. Prijedlog Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje,
5. Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika Općine Vrpolje,
6. Prijedlog Odluke o maksimalnoj površini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, koja  se može prodati
pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi,
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje početne cijene za prodaju i zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH,
8. Informacije o aktivnostima koje se provode u Općini Vrpolje,
9. R a z l i č i t o.

 

   

Ispitivanje sustava za uzbunjivanje Brodsko-posavske županije 20. i 21. travnja

Državna uprava za zaštitu i spašavanje završava predviđene radove na popravcima i uspostavi sustava za uzbunjivanje na području Slavonskog Broda i Nove Gradiške. Planom je predviđeno i ispitivanje sustava za uzbunjivanje.

ŽC 112 će na području Slavonskog Broda u utorak 20.04.2010. od 10 do 15 sati funkcionalno ispitivati pojedine elemente sustava kao i cijeli sustav za uzbunjivanje.

ŽC 112 Slavonski Brod će sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva od sada ponovo svake prve nedjelje u mjesecu u 12 sati ispitivati ispravnost sustava za uzbunjivanje u Brodsko-posavskoj županiji korištenjem znaka za uzbunjivanje prestanak opasnosti.

   

Stranica 33 od 35

eSavjetovanje 

proracung

Sjednice Općinskog vijeća

Sponzorstva
 
Evugovora
sluzbenivjesnik
logo Lag

Anketa

Da li ste zadovoljni s informacijama na našoj internet stranici?

Eojn

PPOUOVm


Strukturni fondovi