Nedjelja, Listopad 20, 2019
   
Tekst

Izmjena plana nabave 2012

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 400-01/12-01/01
URBROJ: 2178/11-01/12-2
Vrpolje, 30. ožujak 2012.

 

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi  (“Narodne novine” broj 90/11) i  članka 46. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/09) Načelnica Općine Vrpolje donosi

 

Opširnije: Izmjena plana nabave 2012

 

Opskrba vodom

Poštovani,
mještani Čajkovaca i Vrpolja obaviještavamo Vas da u ponedjeljak 19.03.2012. od 08:00 - 15:00 sati neće biti moguća opskrba vodom zbog završnih radova na kružnom toku. Molimo da obavijestite ostale, koji možda nisu u mogućnosti pročitati ovo na službenoj web stranici, te na Facebook profilu Općine. Unaprijed zahvaljujemo...

   

Obavijest o sukobu interesa

Obavijest o sukobu interesa 2017. - 1.

Obavijest o sukobu interesa 2017. - 2.

   

Nadmetanje za obnovu Doma kulture u Vrpolju

Poštovani na dolje navedenom linku možete saznati podatke o nadmetanju za rekonstrukciju i obnovu Doma kulture u Vrpolju. 

Tekst i uvjeti nadmetanja

   

Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRPOLJE

OPĆINSKA NAČELNICA

Klasa: 361-01/11-01/

Urbroj: 2178/11-01/11-1

Vrpolje, 18. listopad 2011. godine

U skladu sa člankom 28. stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („N.N.“ br. 90/11.), Općina Vrpolje objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA LEGALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

NA PODRUČJU OPĆINE VRPOLJE

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 90/11.) stupio je na snagu 10. kolovoza 2011. godine.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, jedinice lokalne samouprave, odnosno Općina Vrpolje je dužna najkasnije do 31. prosinca 2011. godine pripremiti popis svih nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Vrpolje na temelju prijave građana i drugih izvora.

Stoga, pozivamo sve vlasnike ili investitore nezakonito izgrađenih zgrada (stambene zgrade – kuće i dvorišne prostorije, poljoprivredne zgrade, poslovne zgrade i sve druge građevine) sa područja Općine Vrpolje iz naselja Vrpolje, Čajkovci i Stari Perkovci da u Općinu Vrpolje dostave slijedeće podatke:

-          ime i prezime vlasnika nezakonito izgrađenih zgrada

-          adresu vlasnika i lokaciju, odnosno katastarsku česticu

Podaci su nam potrebni za popis nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno zgrada koje nemaju građevinsku dozvolu i izgrađene su nezakonito.

Napominjemo da navedene podatke u Općinu Vrpolje dostavite što prije kako bi u zakonskom roku pripremili popis svih nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno zgrada koje su građene nakon veljače 1968. godine, a građene su bez građevinske dozvole.

Sve druge informacije i obveze proizašle iz navedenog Zakona možete dobiti i informirati se u Općini Vrpolje ili na telefon 439-109.


NAČELNICA OPĆINE VRPOLJE:

Ankica Zmaić

   

Javni natječaj za zakup u Čajkovcima

Dragi mještani općine Vrpolje obavještavam Vas da je objavljen natječaj za zakup zemlje u Čajkovcima i to u Posavskoj Hrvatskoj 14.10.2011., s tekstom kao u prilogu:

Tekst natječaja

   

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno Zaključku Vlade donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, Klasa: 330-01/11-02/01, Ur.broj: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu pa nadalje.

U nastavku se nalazi:

 Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010. - 2016. godinu pa nadalje 

 Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u Registar ugovora 2017. godini, kao i ugovora o jednostavnoj nabavi u istoj tablici

   

Rezultati glasovanja za Vijeća mjesnih odbora

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije" broj 9/10.), Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora

 

OBJAVLJUJE

REZULTATE GLASOVANJA

ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE VRPOLJE

NA IZBORIMA ODRŽANIM 19. RUJNA 2010. GODINE

I

Na izborima održanim 19. rujna 2010. godine, za Vijeće mjesnog odbora Vrpolje utvrđeni su rezultati kako slijedi:

Ukupno upisanih birača: 1755

Kandidacijske liste dobile su glasova: 169

Opširnije: Rezultati glasovanja za Vijeća mjesnih odbora

   

Raspisivanje izbora za VMO

Na temelju članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Vrpolje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/10.) i članka 66. Statuta općine Vrpolje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 9/09.), Načelnik Općine Vrpolje 9. kolovoza 2010. godine, donosi

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području općine Vrpolje

Opširnije: Raspisivanje izbora za VMO

   

Stranica 41 od 43

eSavjetovanje 

proracung

Sjednice Općinskog vijeća

Sponzorstva
 
Evugovora
sluzbenivjesnik
logo Lag

Anketa

Da li ste zadovoljni s informacijama na našoj internet stranici?

Eojn

PPOUOVm


Strukturni fondovi