Petak, Studeni 16, 2018
   
Tekst

JN - Rekonstrukcija ceste u Grobljanskoj ulici u Starim Perkovcima

Objavljeno je javno nadmetanje u EOJN za Rekonstrukciju ceste u Grobljanskoj ulici u Starim Perkovcima. 

Ovdje možete preuzeti dokumentaciju za ovo nadmetanje. Javno otvaranje ponuda zakazano je za 4.7.2018. u 12:00 sati, a do kada je moguće i predati ponudu. Isto će se održati u vijećnici Općine Vrpolje na adresi: Trg dr. Frajne tuđmana 1, 35210 Vrpolje.

Dokumentacija       Glavni Projekt      Troškovnik

 

Tribina "BROD DJEČJE KNJIŽEVNOSTI"

citaonica200Književna tribina BROD DJEČJE KNJIŽEVNOSTI i predstavljanje knjige O svemu i svačemu, književnice Marije Mišić

U srijedu, 30. svibnja 2018. godine, Hrvatsku čitaonicu Vrpolje posjetila je Udruga Aldo, Slavonski Brod, kako bi predstavila projekt BROD DJEČJE KNJIŽEVNOSTI koji za cilj ima promovirati stvaralaštvo posvećeno djeci, ali i educirati djecu o važnosti kulture knjige i čitanja od najranije dobi.
Književni susret otvorila je voditeljica knjižnice, gospođa Katica Ilakovac, pozdravljajući prisutne i progovarajući nekoliko riječi o samom književnom događanju, a zatim riječ prepustila slavonskobrodskoj književnici Mariji Mišić, mag. theol., koja je zatim tijekom književnog susreta, kroz interakciju s djecom i u nadasve opuštenoj atmosferi, predstavila svoju knjigu naziva O svemu i svačemu te govorila o projektu naglašavajući važnost čitanja i kreativnog pisanja već u djetinjstvu. Između ostalog naglasila je kako je književna tribina BROD DJEČJE KNJIŽEVNOSTI osmišljena i pokrenuta upravo kako bi doprinjela očuvanju dječje književne baštine grada Slavonskog Broda koju nam je u naslijeđe ostavila poznata spisateljica i književnica Ivana Brlić Mažuranić poznata po brojnim dječjim knjigama. Udruga Aldo unutar ove tribine u tom duhu objavljuje i promovira dječju književnost, kako na području grada Slavonskog Broda i naše županije, Brodsko-posavske, tako i mnogo šire. Osim toga, cilj je, također, oživjeti i održati dječju književnost današnjega doba na ovim prostorima jer se u našim krajevima danas vrlo rijetko piše djeci i za djecu. Nadalje, Mišić je istaknula kako vjeruje da se upravo među najmlađima kriju temelji budućeg književnog stvaralaštva, no tome se možemo nadati, kaže ona, tek ukoliko ih u književnost uputimo.
Nakon književnog susreta, svi prisutni ostali su neko vrijeme družeći se u neformalnom razgovoru uz sokove, bombone i smijeh, dok su djeca izrazila želju da književnica ponovo posjeti njihovo mjesto nekom prilikom.

Opširnije: Tribina "BROD DJEČJE KNJIŽEVNOSTI"

   

Najava 13. sjednice Općinskog vijeća

Za srijedu, 6. lipnja 2018. godine u 20:00 sati je sazvana 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje. Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju. 

Materijali za sjednicu

Ovjerene Odluke o provođenju zajedničkog postupka davanja koncesije

Opširnije: Najava 13. sjednice Općinskog vijeća

   

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj OPĆINA VRPOLJE planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
za nabavu radova na „Rekonstrukcija stare škole u poslovno - stambenu građevinu u Čajkovcima“.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem,
dana 04. lipnja 2018. stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
dokumentaciju koja sadržava:
· opis predmeta nabave;
· tehničke specifikacije predmeta nabave;
· kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
· kriterije za odabir ponude;
· posebne uvjete za izvršenje ugovora.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana,
računajući od dana objave dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja www.vrpolje.hr i
Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Poziv,  Dokumentacija za nadmetanjeTroškovnikGlavni projekt - građevinski, Glavni projekt - elektro, Glavni projekt - strojarski, Građevinska dozvola i Izvod iz Glavnog projekta

 Dana 12.06.2018. - dodano

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

   

Javna tribina - "OD MJERE DO KARIJERE"

Općinska organizacija Zajednica žena HDZ-a "Katarina Zrinski" organizira 

JAVNU TRIBINU
na temu 
"OD MJERE DO KARIJERE"


U svojstvu sudionika sudjeluju:
1. Lidija Feldšar - predavač s Hrvatskog zaovda za zapošljavanje iz Slavonskog Broda
2. Željko Balikić - v.d. predstojnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Slavonski Brod

U Vrpolju, 05.06.2018. (utorak) u velikoj vijećnici zgrade Općine Vrpolje s početkom u 18:30 sati.

Pozivamo sve zainteresirane mještane, poljoprivrednike, poduzetnike i poslodavce da se odazovu zbog informiranja o mjerama vezanih za samozapošljavanje i zapošljavanje djelatnika temeljem poticajnih programa sufinanciranja zapošljavanja Europske unije.

   

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana

Temeljem članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 29. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa za okoliš ("Narodne novine" broj 03/17) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 9/09, 15/13, 14/14 i 1/18) Općinska načelnica Općine Vrpolje, dana 28. svibnja 2018. godine je donijela:

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRPOLJE

   

JN - Rekonstrukcija Mrtvačnice u Starim Perkovcima - dogradnja i uređenje

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da daju svoju ponudu za javno nadmetanje - Rekonstrukcija Mrtvačnice u Starim Perkovcima - dogradnja i uređenje. Ponude se predaju do 4. lipnja 2018. godine zaključno u 13:00 sati za kada je planirano Javno otvaranje ponuda na kojem mogu sudjelovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i naručitelja. 

Dokumentacija za nadmetanje

Dana 15.06.2018.  objavljena je:

Obavijest o poništenju postupka

   

JN - Rekonstrukcija Mrtvačnice u Čajkovcima - dogradnja i uređenje

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da daju svoju ponudu za javno nadmetanje - Rekonstrukcija Mrtvačnice u Čajkovcima - dogradnja i uređenje. Ponude se predaju do 4. lipnja 2018. godine zaključno u 13:30 sati za kada je planirano Javno otvaranje ponuda na kojem mogu sudjelovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i naručitelja. 

Dokumentacija za nadmetanje

Dana 15.06.2018.  objavljena je:

Obavijest o poništenju postupka

   

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vrpolje

Poštovani stanovnici Općine Vrpolje pozivamo Vas da predložite svoje kandidate (fizičke i pravne osobe) za javna priznanja Općine Vrpolje zaslužnim za gospodarski, kulturni, društveni te drugi razvoj, odnosno koji su značajno doprinijeli razvoju Općine Vrpolje i njezinih stanovnika.

Javna priznanja Općine Vrpolje su:

1) Počasni građanin Općine Vrpolje
2) Nagrada Općine Vrpolje za životno djelo
3) Nagrada Općine Vrpolje
4) Zahvalnica Općine Vrpolje

Rok za podnošenje prijedloga, odnosno kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vrpolje je 15 dana od dana objave na službenim stranicama Općine Vrpolje i Oglasnoj ploči Općine Vrpolje, a zaključno sa 4. lipnja 2018. godine.

Cijeli tekst Javnog poziva

   

Stranica 6 od 34

eSavjetovanje 

proracung

Sjednice Općinskog vijeća

Sponzorstva
 
Evugovora
sluzbenivjesnik
logo Lag

Anketa

Da li ste zadovoljni s informacijama na našoj internet stranici?

Eojn

PPOUOVm


Strukturni fondovi