Srijeda, Rujan 19, 2018
   
Tekst

JN - Opremanje kuhinja u društvenim domovima

Dana 19. travnja 2018. godine Općina Vrpolje uputila je Poziv na dostavu ponude za Opremanje kuhinja u društvenim domovima. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 150.000,00 kuna s uključenim PDV-om. Rok za dostavu ponuda je 30. travnja 2018. godine najkasnije do 13:00 sati.

Dokumentacija za nadmetanje

 

Obavijest o pregledu prskalica i raspršivača

Poštovani,

obavještavamo Vas da će se u petak, 27. travnja 2018. kod OPG "Kulaš" vršiti pregled prskalica i raspršivača s početkom u 8:00 sati.

Detaljna obavijest

   

JN - Deratizacija za 2018. godinu

Dana 5. travnja 2018. godine Općina Vrpolje uputila je Poziv na dostavu ponude za provođenje Deratizacije na području Općine Vrpolje za 2018. godinu. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 30.000,00 kuna s uključenim PDV-om. Rok za dostavu ponuda je 16. travnja 2018. godine najkasnije do 13:00 sati.

Dokumentacija za nadmetanje

   

Usvojen godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu

Na 10. sjednici Općinskog vijeća usvojen je godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za 2017. godinu.

Ovdje možete preuzeti spomenuti izvještaj:

Odluka

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vrpolje

   

Najava 10. sjednice Općinskog vijeća

Za petak, 23. ožujka 2018. godine u 20:00 sati je sazvana 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje. Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju. 

Materijali za sjednicu

Za sjednicu je predlažen slijedeći:

D N E V N I   R E D :

Opširnije: Najava 10. sjednice Općinskog vijeća

   

JN za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi ( „NN“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („NN“ br. 125/11. i 64/15.), članka 19. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/14. i 10/15.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje (Klasa: 372-01/18-02/08; Ur. broj: 2178/11-01/18-1 od 1. ožujka 2018. godine, Općinska načelnica Općine Vrpolje objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Daje se u zakup poslovni prostor u vlasništvu Općine Vrpolje , koji prostor se nalazi u Vrpolju u poslovnoj zgradi – Poslovni centar „Valentino“ u prizemlju poslovne zgrade, lokal 11 sagrađenoj na k.č.br. 865/4 u Ulici Hrvatskih branitelja 2

 

TEKST NATJEČAJA

ODLUKA

   

2. Smotra studijskih programa

15.03.2018. će se održati 2. Smotra studijskih programa, a o tome više možete pročitati na sljedećem letku.

Letak 2. Smotra studijskih programa

   

Izgradnja pješačkih staza u Vrpolju

Općina Vrpolje i ove godine nastavlja sa Izgradnjom pješačkih asfaltnih staza u naselju Vrpolje. Ove godine imamo za plan Izgradnju i rekonstrukciju pješačkih staza u ulici Ivana Meštrovića s obje strane. Procjenjena vrijednost ovih radova iznosi 530.000,00 kuna s uključenim PDV-om. Ovom prilikom Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da predaju svoje ponude do 5. ožujka 2018. godine do 12:00 sati, a za kada je zakazano Javno otvaranje svih u roku zaprimljenih ponuda. 

Ovdje možete preuzeti svu dokumentaciju za ovo nadmetanje

   

Odluka o dodjeli financijskih sredstava - Potpis ugovora

Obavještavamo sve predstavnike udruga da je donesena Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode udruge na području Općine Vrpolje za 2018. godinu. Također napominjemo da će se za ova financijska sredstva potpisati ugovor u ponedjeljak, 26. veljače 2018. godine u 13:30 sati u velikoj vijećnici Općine Vrpolje.

Tekst Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata, programa i manifestacija

   

Stranica 6 od 32

eSavjetovanje 

proracung

Sjednice Općinskog vijeća

Sponzorstva
 
Evugovora
sluzbenivjesnik
logo Lag

Anketa

Da li ste zadovoljni s informacijama na našoj internet stranici?

Eojn

PPOUOVm


Strukturni fondovi