Petak, Studeni 16, 2018
   
Tekst

Izgradnja pješačkih staza u Vrpolju

Općina Vrpolje i ove godine nastavlja sa Izgradnjom pješačkih asfaltnih staza u naselju Vrpolje. Ove godine imamo za plan Izgradnju i rekonstrukciju pješačkih staza u ulici Ivana Meštrovića s obje strane. Procjenjena vrijednost ovih radova iznosi 530.000,00 kuna s uključenim PDV-om. Ovom prilikom Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da predaju svoje ponude do 5. ožujka 2018. godine do 12:00 sati, a za kada je zakazano Javno otvaranje svih u roku zaprimljenih ponuda. 

Ovdje možete preuzeti svu dokumentaciju za ovo nadmetanje

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava - Potpis ugovora

Obavještavamo sve predstavnike udruga da je donesena Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode udruge na području Općine Vrpolje za 2018. godinu. Također napominjemo da će se za ova financijska sredstva potpisati ugovor u ponedjeljak, 26. veljače 2018. godine u 13:30 sati u velikoj vijećnici Općine Vrpolje.

Tekst Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata, programa i manifestacija

   

Najava 9. sjednice Općinskog vijeća

U petak, 16. veljače 2018. s početkom u 19:30 sati u velikoj vijećnici Doma kulture u Vrpolju održati će se 9. sjednica Općinskog vijeća u ovom sazivu.

Za sjednicu je predložen sljedeći 

D N E V N I  R E D :

1. Usvajanje Zapisnika o radu 8. sjednice  Općinskog vijeća općine Vrpolje,
2. Prijedlog Odluke o prijenosu prava građenja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – vodovodna mreža naselja Stari Perkovci, 2. skupine
3. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća Povjerenstva o popisu imovine Općine Vrpolje sa stanjem 31. 12. 2017.godine,
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vrpolje,
5. Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći na području Općine Vrpolje,
6. Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva,
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Vrpolje za 2017.godinu,
8. Prijedlog Odluke o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Vrpolje za razdoblje 2017. – 2022.godine,
9. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za 2018.godinu na području Općine Vrpolje,
10. Prijedlog Plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje za 2018.godinu,
11. Prijedlog Godišnjeg programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Vrpolje za 2018.godinu,
12. Prijedlog Zaključka za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Vrpolje,
13. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
14. R a z l i č i t o.

MATERIJALI ZA SJEDNICU

   

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

U nastavku možete preuzeti:

IZVJEŠTAJ PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA OPĆINU VRPOLJE OD 01.01.2017. - 31.12.2017.

Izvještaj za 2017. u Excel-u

Obvezne bilješke uz bilancu

   

Natječaj za radno mjesto u LAG-u "Slavonska Ravnica"

U sklopu mjere aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticaja zapošljavanja u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje LAG Slavonska Ravnica objavljuje:

JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za izvršavanje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u nevladinom sektoru i organizaciji socijalnih partnera

I.

LAG „Slavonska Ravnica“ raspisuje javni poziv za izbor 1 kandidata za obavljanje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa - Suradnika na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera na vrijeme do 12 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati).

II.

Cilj raspisivanja javnog poziva je pronalazak stručnog kadra više i visoke  stručne spreme (VŠS, VSS) koji će iskustvom rada u našoj organizaciji vezanim uz pripremu i prijavu EU projekata ojačati svoje kompetencije za zapošljavanje i samozapošljavanje, ali i stečenim kompetencijama utjecati na podizanje kvalitete rada i programa lokalnih organizacija civilnog društva.

Natječaj je otvoren od 15. veljače 2018. godine do 01.ožujka 2018. godine.

Javni poziv i sve ostale informacije možete pronaći OVDJE

   

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.

Na slijedećoj poveznici možete preuzeti godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu u pdf formatu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu u csv formatu

   

Poklade u Općini Vrpolje...

Tijekom ovih poklada ne sumnjamo da ćete svi pronaći nešto za sebe i to kako slijedi: 

Dječji maskenbal u Vrpolju u dvorani Doma kulture s početkom u 18:00 sati u subotu, 10.02.2018.

Dječji maskenbal u Starim Perkovcima u Domu kulture s početkom u 18:00 sati u subotu, 10.02.2018.

Maskenbal za odrasle u Vrpolju u Domu kulture s početkom u 20:00 sati u subotu, 10.02.2018.

Pokladno jahanje u Starim Perkovcima u centru Starih Perkovaca s početkom u 12:00 sati u nedjelju, 11.02.2018.

Pokladno jahanje u Vrpolju u centru Vrpolja s početkom u 12:00 sati u utorak, 13.02.2018.

Maskenbal za odrasle u Starim Perkovcima, u Domu kulture u Starim Perkovcima s početkom u 20:00 sati u utorak, 13.02.2018.

   
   

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu

NA temelju članka 11. Stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13. i 85/15.) i na temelju članka 46. Statuta Općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 9/09, 5/13 i 14/14) Općinska načelnica Općine Vrpolje donijela je :

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2018. GODINU

   

Stranica 9 od 34

eSavjetovanje 

proracung

Sjednice Općinskog vijeća

Sponzorstva
 
Evugovora
sluzbenivjesnik
logo Lag

Anketa

Da li ste zadovoljni s informacijama na našoj internet stranici?

Eojn

PPOUOVm


Strukturni fondovi