Subota, Svibanj 25, 2019
   
Tekst

Najava 15. sjednice Općinskog vijeća

Za srijedu, 12. rujna 2018. godine u 20:00 sati je sazvana 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje. Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju. 

Materijali za sjednicu

Opširnije: Najava 15. sjednice Općinskog vijeća

 

Javni natječaj za prijam u službu u JUO Općine Vrpolje

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje Klasa: 023-01/10-01/52, Urbroj: 2178/11-01/10-1 od 15. rujna 2010.g. i Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje Klasa: 023-01/18-02/35, Urbroj: 2178/11-01/18-1 od 26. lipnja 2018. godine raspisuje se

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje

 na radno mjesto:

- SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT – KOMUNALNI REDAR

- 1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

TEKST NATJEČAJA

   

MALA ŠKOLA - UPISI

MalaSkolaImOpćina Vrpolje obavještava roditelje da je temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole, program predškole (male škole) obavezan od ove godine za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu koja će do 31. ožujka 2019. godine navršiti šest godina.
Zbog navedenoga molimo sve roditelje čija su djeca rođena do 31.03.2013. godine da prijave svoje dijete u Općinu Vrpolje osobno ili telefonom na broj 439-109 zbog točne evidencije polaznika male škole.
Podaci za prijavu polaznika su: ime i prezime djeteta, datum rođenja, OIB djeteta, adresa i imena roditelja.
Rok za prijavu je  PETAK, 14. RUJNA 2018. godine do 12:00 sati te Vas molimo da u navedenom roku izvršite prijavu.

Tekst Obavijesti

   

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj OPĆINA VRPOLJE planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
za nabavu radova na „Uređenje trga, centra i javnih površina u Vrpolju“.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem
 stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
dokumentaciju koja sadržava:
· opis predmeta nabave;
· tehničke specifikacije predmeta nabave;
· kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
· kriterije za odabir ponude;
· posebne uvjete za izvršenje ugovora.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana,
računajući od dana objave dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja www.vrpolje.hr i
Elektroničkom oglasniku javne nabave.

PozivDokumentacija za nadmetanjeTroškovnikIdejni projekt

   

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj OPĆINA VRPOLJE planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
za nabavu radova na „REKONSTRUKCIJA CESTE U HERCEGOVAČKOJ ULICI U STARIM PERKOVCIMA“.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem,
stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
dokumentaciju koja sadržava:
· opis predmeta nabave;
· tehničke specifikacije predmeta nabave;
· kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
· kriterije za odabir ponude;
· posebne uvjete za izvršenje ugovora.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana,
računajući od dana objave dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja www.vrpolje.hr i
Elektroničkom oglasniku javne nabave.

PozivDokumentacija za nadmetanje TroškovnikGlavni projekt 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

   

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva - zajednička koncesija

Na temelju članka 16. Zakona o koncesijama ("Narodne novine" br. 69/17), članka 5. Odluke o zajedničkom provođenju postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada općina Donji Andrijevici, Garčin, Gundinci, Velika Kopanica i Vrpolja i SPorazuma o provedbi postupka zajedničke koncesije, Klasa: 363-01/18-02/29, Urbroj: 2178/11-01/18-1 od 12. srpanja 2018. godine, Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 20. kolovoza 2018. godine donijela je 

ODLUKU O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA ZAJEDNIČKE KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI, GARČIN, GUNDINCI, VELIKA KOPANICA I VRPOLJE.

   

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18) Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 09. kolovoza 2018. godine donijela je RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje.

TEKST RJEŠENJA

   

Plan prijema u službu u JUO Općine Vrpolje

Na temelju članka 8, 9., 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 31. srpnja 2018. godine donijela je PLAN prijema u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje u 2018. godini. 

Tekst PLANA PRIJEMA U SLUŽBU U JUO OPĆINE VRPOLJE

   

Odvoz otpada do kraja kolovoza u popodnevnim satima!

U prilogu Vam donosimo Obavijest tvrtke Runolist d.o.o. iz Vrpolja, a koja inače prikuplja otpad na području Općine Vrpolje, u kojoj stoji da će zbog radova na pristupnoj cesti do odlagališta otpada prikupljanje tj. odvoz otpada na području Općine Vrpolje biti organiziran po mjestima istim danom, ali u popodnevnim satima ili po najnovijim informacijama od 11:00H.

Tekst Obavijesti tvrtke Runolist d.o.o.

   

Stranica 9 od 40

eSavjetovanje 

proracung

Sjednice Općinskog vijeća

Sponzorstva
 
Evugovora
sluzbenivjesnik
logo Lag

Anketa

Da li ste zadovoljni s informacijama na našoj internet stranici?

Eojn

PPOUOVm


Strukturni fondovi