Utorak, Lipanj 25, 2019
   
Tekst

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18) Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 09. kolovoza 2018. godine donijela je RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje.

TEKST RJEŠENJA

 

Plan prijema u službu u JUO Općine Vrpolje

Na temelju članka 8, 9., 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 31. srpnja 2018. godine donijela je PLAN prijema u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje u 2018. godini. 

Tekst PLANA PRIJEMA U SLUŽBU U JUO OPĆINE VRPOLJE

   

Odvoz otpada do kraja kolovoza u popodnevnim satima!

U prilogu Vam donosimo Obavijest tvrtke Runolist d.o.o. iz Vrpolja, a koja inače prikuplja otpad na području Općine Vrpolje, u kojoj stoji da će zbog radova na pristupnoj cesti do odlagališta otpada prikupljanje tj. odvoz otpada na području Općine Vrpolje biti organiziran po mjestima istim danom, ali u popodnevnim satima ili po najnovijim informacijama od 11:00H.

Tekst Obavijesti tvrtke Runolist d.o.o.

   

Dan domovinske zahvalnosti

dandzPoštovani stanovnici općine Vrpolje, Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja su vrijeme sjećanja na dane borbe za slobodu, neovisnost i demokraciju. To su dani u kojima je stvorena naša država Hrvatska. Ali to su i dani kada se treba sjetiti svih onih koji su svoje živote dali i utkali u temelje ove države. Svima koji ovo čitaju čestitamo Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, a svima zaslužnima što sve ovo danas možemo slaviti od srca hvala.

Općina Vrpolje

   

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Temeljem članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opće uredbe o zaštiti podataka) i 46. Statuta Općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18) Općinska načelnica Općine Vrpolje donijela je

Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

   

Odluka o sufinanciranju troškova školskih udžbenika

Na svojoj 14. sjednici održanoj 18. srpnja 2018. Općinsko vijeće Općine Vrpolje donijelo je Odluku o sufinanciranju troškova školskih udžbenika, nastavnih sredstava i ostalog pribora za narednu školsku godinu.

Pravo na sufinanciranje troškova ostvaruje se podnošenjem pisane zamolbe Općini Vrpolje, općinskoj načelnici uz prilaganje sljedeće dokumentacije:
- preslika osobne iskaznice i OIB roditelja koji podnosi zamolbu i na čiji račun će se izvršiti uplata
- Preslik IBAN računa roditelja na koji će se izvršiti isplata financijskih sredstava
- Orginal račun za kupljene udžbenike, nastavna sredstva ili ostali školski pribor

Uvjeti za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova školskih udžbenika, nastavnih sredstava i ostalog školskog pribora su::
- prebivalište na području Općine Vrpolje
- da na dan podnošenja pisanog zahtjeva ili zamolbe roditelji ili staratelji učenika nemaju financijskog duga s bilo koje osnove prema Općini Vrpolje većeg od 200,00 kuna
- da ne ostvaruju pravo financiranja ili sufinanciranja s neke druge osnove propisane zakonskim odredbama

TEKST ODLUKE

   

Odluka o imenovanju ulica u Čajkovcima

U prilogu objavljujemo Odluku o imenovanju ulica u Čajkovcima, a koje su imenovane na prijedlog i traženje stanovnika Čajkovaca kako slijedi:

1. Ulica Mantek – k.č.br. 490 (od ŽC 4202 k.č.br. 965/1 do k.č.br. 966)

2. Ulica 108. brigade – dio k.č.br. 966 (od ŽC 4202 k.č.br. 965/1 do k.č.br. 531)

3. Ulica Matakova – dio k.č.br. 972, dio k.č.br. 891 i k.č.br. 714 (od ŽC 4202 k.č.br. 965/1 koja se nastavlja cijelom dužinom prema parkiralištu na groblju – k.č.br. 710)

4. Ulica Gušće – dio k.č.br. 981 (od ŽC 4202 k.č.br. 965/1 do k.č.br. 604)

5. Ulica Ciglana – k.č.br. 948, dio k.č.br. 958, do kraja k.č.br. 199 (od ŽC 4202 k.č.br. 965/1 do kraja k.č.br. 199 – obiteljska kuća s okućnicom)

6. Ulica Grobljanska – k.č.br. 977/1 i 976 (od ŽC 4202 k.č.br. 965/1 koja se nastavlja cijelom dužinom prema parkiralištu na groblju – k.č.br. 710)

Tekst Odluke

   

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu

Dana 26. lipnja 2018. godine Općinska načelnica Općine Vrpolje donosi:

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

TEKST IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

   

JN - Izrada projektne dokumentacije za Dogradnju i rekonstrukciju vatrogasnog doma u Starim Perkovcima

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da sudjeluju na nadmetanju jednostavne nabave za uslugu Izrade projektne dokumentacije za Dogradnju i rekonstrukciju vatrogasnog doma u Starim Perkovcima. Ponude se zaprimaju do 26.7.2018. do 12:00 sati, a tada će se održati javno otvaranje ponuda u velikoj vijećnici Općine Vrpolje. Procijenjena vrijednost ove jednostavne nabave iznosi 188.499,99 kuna s uključenim PDV-om.

Dokumentacija za nadmetanje

   

Stranica 10 od 40

eSavjetovanje 

proracung

Sjednice Općinskog vijeća

Sponzorstva
 
Evugovora
sluzbenivjesnik
logo Lag

Anketa

Da li ste zadovoljni s informacijama na našoj internet stranici?

Eojn

PPOUOVm


Strukturni fondovi