Petak, Listopad 18, 2019
   
Tekst

Poziv na savjetovanje s javnošću - Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

Dana 4. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18). Temeljem zakonskih izmjera potrebno je donijeti novu Odluku o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade. Prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu, komunalna naknada se utvrđuje u godišnjem iznosu dok se po starom Zakonu iskazivala u mjesečnom iznosu, a može se plaćati obročno kao i do sada. Način plaćanja komunalne naknade odrediti će se novom Odlukom o komunalnoj naknadi. 
Nova vrijednost boda (B) obračunata je tako da se množi dosadašnji važeći bod od 0,20 kn/m2 s 12 mjeseci te se na taj način dobiva nova vrijednost boda koja iznosi 2,40 kn/m2 godišnje.
Komunalna naknada je uvedena 2001. godine i kroz sve ove godine visina komunalne naknade je ista te se predlaže održati postojeće iznose što u financijskom smislu znači "ne dolazi do povećanja komunalne naknade".
S obzirom na važnost navedene Odluke pozivamo Vas da se uključite u Javno savjetovanje i svoje primjedbe i prijedloge dostavite pisano u Općinu Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrpolje ili na e-mail, Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .
Javno savjetovanje traje 10 dana, a razlog vremenski kraćem savjetovanju je što se radi samo o usklađenju s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu. 
U nastavku je Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade Općine Vrpolje.

Ankica Zmaić, općinska načelnica

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA ZA IZRAČUN KOMUNALNE NAKNADE OPĆINE VRPOLJE

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE ZA 2019. GODINU

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Općina Vrpolje otvara postupak savjetovanja s javnošću za Prijedlog Proračuna Općine Vrpolje za 2019. godinu.
Poštovani stanovnici Općine Vrpolje svakim danom sve više nam se približava donošenje Proračuna za 2019. godinu. Pošto se to tiče svih stanovnika Općine Vrpolje želja nam je da sa ovim Prijedlogom i kasnije donesenim Proračunom svi žitelji budu što bolje upoznati. Naravno uz samo upoznavanje s Prijedlogom Proračuna za 2019. godinu, koji je već odaslan vijećnicima Općinskog vijeća ovom prilikom nudimo Vam mogućnost da se i Vi sa svojim prijedlozima uključite u izbor prioriteta Općine Vrpolje za 2019. godinu. Uz ovaj tekst nalazi se obrazac koji možete popuniti i nakon toga dostaviti u Općinu ili poslati na mail. Sve Vaše prijedloge ćemo sačuvati i o njima raspraviti prilikom donošenja Proračuna na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća Općine Vrpolje. Unaprijed se zahvaljujemo na Vašem trudu i prijedlozima, kao i zanimanju za rad Općine Vrpolje. 

OBRAZAC ZA PRIJEDLOGE ZA PRORAČUN 2019.g.,      PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019.g.

Opširnije: SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE ZA 2019. GODINU

   

Vodič za građane - Proračun 2019.

Za sve posjetitelje naše internet stranice objavljujemo vodič za građane za Proračun za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu, kao što smo to ranije i obećali. Vodič za građane možete preuzeti ovdje:

Vodič za građane za 2019. 

   

Prijedlog Proračuna za 2019. godinu

Svim zainteresiranim posjetiteljima naše internet stranice, ali poglavito svim stanovnicima Općine Vrpolje u prilogu donosimo prijedlog Proračuna za 2019. godinu koji možete preuzeti ovdje:

Prijedlog Proračuna Općine Vrpolje za 2019. godinu

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje u izradi Proračuna za 2019. godinu možete se sa svojim prijedlozima javiti u ured Općine Vrpolje ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript . Unaprijed se zahvaljujemo na svim prijedlozima o kojima ćemo raspraviti na sjednici Općinskog vijeća pri donošenju Proračuna.

   

Odluka o izboru kandidata

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18.) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela i Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog odjela Općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 13/2018.), donosi

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA

1. Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca za radno mjesto - SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT - KOMUNALNI REDAR, 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, izabran je:

1. Andrej Mandarić

CIJELI TEKST ODLUKE

   

Odluka strateška procjena utjecaja na okoliš - 3. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Vrpolje

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), članka 23. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i članka 46. Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.) i Mišljenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije (Klasa: 351-02/18-01/15, Urbroj:2178/1-03-18-03 od 31.08.2018.god.); Općinska načelnica Općine Vrpolje, dana 09. listopada 2018. donosi:

ODLUKU KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA 3. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRPOLJE

CIJELI TEKST ODLUKE

   

Uklanjanje objekta slastičarne

Općina Vrpolje je u svibnju ove godine otkupila objekt slastičarne u Vrpolju na Trg-u dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje, a potom je zatražila od svih distributera da privremeno otpoje sve priključke kako bi se ovaj objekt mogao ukloniti. Nakon što je to učinjeno sam objekt slastičarne ponuđen je bez naknade udrugama s područja Općine Vrpolje, a pošto nitko nije izrazio želju da ga premjesti/ukloni/preuzme o svom trošku Općina Vrpolje ovom prilikom poziva sve zainteresirane osobe koje bi bez naknade uklonile ovaj objekt i očistile površinu ispod objekta u roku od mjesec dana da se jave u ured Općine Vrpolje - 035/439-109 do 10:00 sati u ponedjeljak, 05.11.2018., kako bi se to detaljnije dogovorilo.

Dana 30.10.2018. je stiglo pismo namjere od tvrtke SPEKTAR-AGRAR d.o.o. koja je izabrana kao najpovoljniji ponuditelj za izvođenje radova Uređenja Trga dr. F. Tuđmana u Vrpolju da se slastičarna dodjeli njima za čuvanje alata i potrebe uređenja Trga te je donesena Odluka da im se udovolji u njihovom zahtjevu. Ovim se obustavlja prikupljanje ponuda za uklanjanje slastičarne.

   

Izjava GDPR

Molimo sve osobe koje predaju zamolbe za jednokratne pomoći i slično prema Općini Vrpolje da obavezno uz svoje zamolbe predaju i popunjene izjave u kojima daju privole za korištenje osobnih podataka, a u svrhu izvršavanja isplate financijskih sredstava od strane Općine Vrpolje. Bez popunjene izjave isplata neće biti moguća. Zahvaljujemo se na razumijevanju. 

Ovdje možete preuzeti spomenutu izjavu u pdf formatu. 

IZJAVA

   

Školski sajam u Vrpolju

Pozivamo vas na školski sajam povodom Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje u petak, 26. listopada 2018. u OŠ „Ivan Meštrović“ Vrpolje. Moći ćete razgledati i kupiti proizvode mještana Općine Vrpolje. Sajam traje od 12.30 do 15 sati.
Dođite i podržite poduzetništvo u našoj lokalnoj zajednici.

Veselimo se Vašem dolasku!

   

Stranica 10 od 43

eSavjetovanje 

proracung

Sjednice Općinskog vijeća

Sponzorstva
 
Evugovora
sluzbenivjesnik
logo Lag

Anketa

Da li ste zadovoljni s informacijama na našoj internet stranici?

Eojn

PPOUOVm


Strukturni fondovi