Subota, Prosinac 15, 2018
   
Tekst

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

U nastavku možete preuzeti:

IZVJEŠTAJ PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA OPĆINU VRPOLJE OD 01.01.2017. - 31.12.2017.

Izvještaj za 2017. u Excel-u

Obvezne bilješke uz bilancu

 

Natječaj za radno mjesto u LAG-u "Slavonska Ravnica"

U sklopu mjere aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticaja zapošljavanja u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje LAG Slavonska Ravnica objavljuje:

JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za izvršavanje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u nevladinom sektoru i organizaciji socijalnih partnera

I.

LAG „Slavonska Ravnica“ raspisuje javni poziv za izbor 1 kandidata za obavljanje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa - Suradnika na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera na vrijeme do 12 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati).

II.

Cilj raspisivanja javnog poziva je pronalazak stručnog kadra više i visoke  stručne spreme (VŠS, VSS) koji će iskustvom rada u našoj organizaciji vezanim uz pripremu i prijavu EU projekata ojačati svoje kompetencije za zapošljavanje i samozapošljavanje, ali i stečenim kompetencijama utjecati na podizanje kvalitete rada i programa lokalnih organizacija civilnog društva.

Natječaj je otvoren od 15. veljače 2018. godine do 01.ožujka 2018. godine.

Javni poziv i sve ostale informacije možete pronaći OVDJE

   

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.

Na slijedećoj poveznici možete preuzeti godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu u pdf formatu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu u csv formatu

   

Poklade u Općini Vrpolje...

Tijekom ovih poklada ne sumnjamo da ćete svi pronaći nešto za sebe i to kako slijedi: 

Dječji maskenbal u Vrpolju u dvorani Doma kulture s početkom u 18:00 sati u subotu, 10.02.2018.

Dječji maskenbal u Starim Perkovcima u Domu kulture s početkom u 18:00 sati u subotu, 10.02.2018.

Maskenbal za odrasle u Vrpolju u Domu kulture s početkom u 20:00 sati u subotu, 10.02.2018.

Pokladno jahanje u Starim Perkovcima u centru Starih Perkovaca s početkom u 12:00 sati u nedjelju, 11.02.2018.

Pokladno jahanje u Vrpolju u centru Vrpolja s početkom u 12:00 sati u utorak, 13.02.2018.

Maskenbal za odrasle u Starim Perkovcima, u Domu kulture u Starim Perkovcima s početkom u 20:00 sati u utorak, 13.02.2018.

   
   

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu

NA temelju članka 11. Stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13. i 85/15.) i na temelju članka 46. Statuta Općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 9/09, 5/13 i 14/14) Općinska načelnica Općine Vrpolje donijela je :

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2018. GODINU

   

8. sjednica Općinskog vijeća

U prilogu se nalaze Poziv i materijali za 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrpolje, a koja će se održati u utorak, 23.01.2018. s početkom u 18:30 sati.

Materijali za sjednicu

   

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora - Dječji vrtić

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („NN“ br. 125/11), i članka 19.  Odluke  o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/14. i 10/15), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 12. siječnja 2018. godine donijela je sljedeću:

O D L U K U o  raspisivanju JAVNOG NATJEČAJA za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Raspisuje  se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje , a koji se nalazi u Vrpolju u zgradi Dječjeg vrtića sagrađenog na k.č.br. 824/2 u Ulici Hrvatskih branitelja 6:
- namjena poslovnog prostora je: dječji vrtić
- površina poslovnog prostora koja se daje u zakup: 255,90m2
- rok davanja u zakup:  3 godine
- početna cijena zakupnine: 1.279,50 kn mjesečno (odnosno 5 kn/m2 mjesečno)
- zabrana davanja u podzakup. 

Ponude će se otvarati na javnoj sjednici  Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u Općini Vrpolje, (koje je ujedno i Povjerenstvo za otvaranje ponuda) i to dana 29. siječnja 2018.g.  u 14,00 sati u prostorijama  Općine Vrpolje, Trg Dr. Franje Tuđmana 1, a Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će Općinska načelnica Općine Vrpolje u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.

Ovdje možete preuzeti TEKST ODLUKE o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Ovdje možete preuzeti TEKST JAVNOG NATJEČAJA

   

Izvješće o nepravilnostima za 2017. godinu

U prilogu možete preuzeti Izvješće o nepravilnostima za 2017. godinu:

Izvjeće o prijavljenim nepravilnostima za 2017. godinu

   

Stranica 10 od 35

eSavjetovanje 

proracung

Sjednice Općinskog vijeća

Sponzorstva
 
Evugovora
sluzbenivjesnik
logo Lag

Anketa

Da li ste zadovoljni s informacijama na našoj internet stranici?

Eojn

PPOUOVm


Strukturni fondovi