Subota, Prosinac 15, 2018
   
Tekst

Bespovratna sredstva do 300.000 kuna

kune Hrvoje JelavicPIXSELL 02Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je veliki natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za poduzetnike do 49 zaposlenih. Na raspolaganju je 250 milijuna kuna bespovratnih sredstava koje će se dodjeljivati poduzetnicima za njihove projekte u pojedinačnom iznosu do 300.000 kuna. Cilj je bespovratnim potporama ojačati konkurentnost mikro i malih poduzetnika u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga.

 

PRIHVATLJIVI KORISNICI I SEKTORI POSLOVANJA

- mikro i mali poduzetnici (do 49 zaposlenih) osnovani 2015. godine i ranije koji ulažu u sektorima: 

C - Prerađivačka industrija (osim skupina: 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda, 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva, 30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila

F - Građevinarstvo - samo skupine: 43.2 Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi, 43.3 Završni građevinski radovi, 43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti

J - Informacije i komunikacije

M - Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti - samo skupine: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje, 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, 74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i 74.2 Fotografske djelatnosti

Poduzetnici moraju imati najmanje jednog zaposlenog na temelju sati rada u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje projektne prijave;

IZNOSI I INTENZITET POTPORE

- malo poduzeće - 65% vrijednosti investicije
- mikro poduzeće - 85% vrijednosti investicije

Najniža vrijednost potpore iznosi 30.000 kuna, a najveća 300.000 kuna.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I AKTIVNOSTI

Ulaganje u materijalnu imovinu
novi strojevi, postrojenja i oprema / mjerni i kontrolni uređaji i instrumenti vezani uz ulaganje / uređenje i opremanje objekata/radionica vezano uz ulaganje / informatičko-komunikacijska i audio/video rješenja vezana uz ulaganje

Ulaganje u nematerijalnu imovinu
patenti / autorska prava / stručna osposobljavanja, strukovne izobrazbe i stjecanje novih znanja (know-how) vezana uz ulaganje / informatičko-komunikacijska i audio/video rješenja (softver) vezana uz ulaganje

Savjetodavne usluge vezane za ulaganje
usluge upravljanja projektom / usluge provedbe javne nabave za potrebe projekta

HORIZONTALNA PITANJA

Dodatni bodovi dodjeljuju se za aktivnosti i mjere koje doprinose ravnopravnosti spolova, pristupačnosti osobama s invaliditetom te održivom razvoju, kao i poduzetnicima u sljedećim skupinama: žene, pripadnici romske nacionalne manjine, osobe do 30 godina, hrvatski branitelji i osobe s invaliditetom (više od 50%). Navedene skupine moraju imati više od 50% vlasništva u poduzeću koji se prijavljuje.

ISPLATA BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Bespovratna sredstva se dodjeljuju u tromjesečnim obrocima na temelju plaćenih troškova. Poduzetnik može koristiti predujam do 40% odobrenih bespovratnih sredstava. 

Više informacija možete saznati ovdje.