Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), članka 3. Odluke o ustrojstvu jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 9/10.) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.) Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 1. travnja 2020. godine donijela je

II. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE VRPOLJE

Skip to content