Izmjene i dopune Statuta Općine Vrpolje – savjetovanje

Prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 144/20) koji je stupio na snagu 24. prosinca 2020. godine, Općinsko vijeće obvezno je u roku od 60 dana d dana stupanja na snagu istog, uskladiti svoj Statut i druge opće akte s njegovim odredbama.

            Izmjenama i dopunama navedenog Zakona:

  • ukida se funkcija zamjenika općinskog načelnika za jedinice lokalne samouprave koje nemaju 10.000,00 stanovnika
  • detaljnije se razrađuju odredbe koje se odnose na raspisivanje referenduma, sazivanja zbora građana te na pravo građana na podnošenje određenih prijedloga Općinskom vijeću i podnošenje peticije
  • određuju naknade članovima Općinskog vijeća (Zakon određuje najvišu granicu ukupne neto naknade od 6.000,00 kuna po članu kao i uvećane iste naknade za predsjednika za najviše 50% i za predsjednika Općinskog vijeća za najviše 30% pripadajuće naknade)
  • propisuju se uvjeti za mogućnost održavanja sjednica Općinskog vijeća elektroničkim putem
  • uvodi se funkcija privremenog zamjenika u slučaju kada je Općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti
  • uvodi se obavezano objavljivanje informacija o trošenju proračunskih sredstava na općinskim mrežnim stranicama tako da budu lako dostupne i pretražive
  • propisuje se donošenje odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koje donosi Općinski načelnik

Kako bi se izvršilo usklađenje s važećim zakonskim propisima, pristupilo se izradi teksta Statutarne odluke o izvješću i dopuni Statuta Općine Vrpolje. Iz gore navedenog predlaže se Općinskom vijeću donošenje Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Vrpolje.

STATUTARNA ODLUKA – IZMJENE I DOPUNE

Odgovori

Skip to content