Predmet Javnog natječaja je povjeravanje obavljanja poslova održavanja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području Općine Vrpolje za naselja Vrpolje, Stari Perkovci i Čajkovci.

Ugovor s izabranim ponuditeljem se sklapa na vrijeme od 4 godine. 

Tekst natječaja

Skip to content