Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vrpolje

Na temelju članka 9. i 12. Odluke o javnim priznanjima Općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 10/18), Općinsko povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine
Vrpolje objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vrpolje

Javna priznanja Općine Vrpolje su:
1. Počasni građanin Općine Vrpolje
2. Nagrada Općine Vrpolje za životno djelo
3. Nagrada Općine Vrpolje
4. Zahvalnica Općine Vrpolje

Rok za podnošenje prijedloga, odnosno kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vrpolje
je 30 dana od dana objave na službenim stranicama Općine Vrpolje i Oglasnoj ploči Općine Vrpolje, a
to je do 13. svibnja 2022. godine.

Tekst Javnog poziva

Odgovori

Skip to content