LJEKARNA SESAR

Vlasnica: Lidija Sesar

Trg I. Meštrovića 1, Vrpolje, 35210

Telefon: 035 439 126

Radno vrijeme: 07 – 14:30 h