Za ponedjeljak, 30. travnja 2018. godine u 20:00 sati je sazvana 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje. Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju. 

Materijali za sjednicu

Za sjednicu je predlažen slijedeći:

D N E V N I   R E D :

1. Usvajanje Zapisnika o radu 10. sjednice  Općinskog vijeća Općine Vrpolje,

2. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna (3. Izmjene i dopune) Prostornog plana uređenja Općine Vrpolje,

3. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Vrpolje,

4. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Vrpolje,

5. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Vrpolje,

6. Prijedlog Odluke o kupnji montažne građevine – objekta sa priključcima (bivša slastičarna u Vrpolju) za potrebe Općine Vrpolje,

7. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Zamolbe za novčanu pomoć od ŠK „Amater“ Strizivojna,

8. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,

9. R a z l i č i t o.

 

Skip to content