Za ponedjeljak, 19. kolovoza 2019. godine u 20:30 sati je sazvana 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje. Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju. 

Materijali za sjednicu

Za sjednicu je predlažen sljedeći:

D N E V N I   R E D :

1. Usvajanje Zapisnika o radu 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrpolje za razdoblje od 2018. – 2023. godine,
3. Prijedlog Odluke o komunalnom redu na području Općine Vrpolje,
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Vrpolje,
5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Brodsko-posavske županije,
6. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
7. R a z l i č i t o.

 

Skip to content