Za četvrtak, 12. rujna 2019. godine u 20:30 sati je sazvana 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrpolje. Sjednica će se održati u prostorijama općinske uprave u Vrpolju. 

Materijali za sjednicu

Za sjednicu je predlažen sljedeći:

D N E V N I   R E D :

1. Usvajanje Zapisnika o radu 25. sjednice i 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Vrpolje,
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine,
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o provedbi Plana razvojnih programa Općine Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine,
4. Prijedlog Odluke o imenovanju ulica na području Općine Vrpolje,
5. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Općinskog povjerenstva Općine Vrpolje za procjenu šteta od prirodnih nepogoda,
6. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Vrpolje,
7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola područja Općine Vrpolje za razdoblje od rujna do kraja prosinca 2019. godine,
8. Informacije o provedenim i planiranim aktivnostima na području Općine Vrpolje,
9. R a z l i č i t o.

Skip to content