Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11., 4/18.) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela i Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog odjela Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 13/2018.), donosi

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA

1. Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca za radno mjesto – SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT – KOMUNALNI REDAR, 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, izabran je:

1. Andrej Mandarić

CIJELI TEKST ODLUKE

Skip to content