Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, 68/18, 110/18) i članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Vrpolje na svojoj 25. sjednici održanoj 19. kolovoza 2019. godine donijelo je

O D L U K U   O KOMUNALNOM REDU NA PODRUČJU OPĆINE VRPOLJE

CIJELI TEKST ODLUKE

Skip to content