Odluka o popisu imovine i  obveza Općine Vrpolje

Na temelju članka 14., 15. i 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu  i  Računskom polju („Narodne novine“ br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19 i 108/20.) i članka 46. Statuta općine Vrpolje „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13.,14/14. i 1/18.) Općinska načelnica dana 14. prosinca 2020. godine donijelo je

O D L U K U
o popisu imovine i obveza Općine Vrpolje

Tekst Odluke

Odgovori

Skip to content