Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Vrpolje

Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Vrpolje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 23/22) i članka 52. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 5. rujna 2022.
godine donijela je sljedeću

ODLUKU
o raspisivanju Javnog natječaja
za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Vrpolje

Tekst Odluke

Odgovori

Skip to content