Oglas  za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto radnika/ice za održavanje u sklopu javnog rada

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto radnika/ice za održavanje u sklopu javnog rada

11 svibnja, 2022

Na temelju mjera aktivne politike zapošljavanja – Javni rad u suradnji s Hrvatskimzavodom za zapošljavanje Slavonski Brod te članka 52. Statuta Općine Vrpolje (“Službenivjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/22), Općinska načelnica Općine Vrpolje, dana 11.svibnja 2022. godine, donosiO G L A Sza prijam…

Javni poziv za savjetovanje s javnošću- Etički kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje

Javni poziv za savjetovanje s javnošću- Etički kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje

9 svibnja, 2022

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama(“Narodne novine” broj 25/13. i 85/15.) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranomjavnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj140/09.), upućuje seJ A V N I P O Z…

Javni poziv za savjetovanje s javnošću – Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje

Javni poziv za savjetovanje s javnošću – Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje

6 svibnja, 2022

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama(“Narodne novine” broj 25/13. i 85/15.) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranomjavnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj140/09.), upućuje se J A V N I P O…

Javni poziv za savjetovanje s javnošću  – Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrpolje

Javni poziv za savjetovanje s javnošću – Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrpolje

6 svibnja, 2022

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama(“Narodne novine” broj 25/13. i 85/15.) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranomjavnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj140/09.), upućuje se J A V N I P O…

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto radnika/ice za održavanje u sklopu javnog rada – Revitalizacija zapuštenih javnih površina i održavanje istih na području Općine Vrpolje

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto radnika/ice za održavanje u sklopu javnog rada – Revitalizacija zapuštenih javnih površina i održavanje istih na području Općine Vrpolje

6 svibnja, 2022

Na temelju mjera aktivne politike zapošljavanja – Javni rad u suradnji s Hrvatskim zavodom zazapošljavanje Slavonski Brod te članka 52. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavskežupanije“ br. 13/22), općinska načelnica Općine Vrpolje, dana 06. svibnja 2022. godine, donosi O D L U…

HEP – Obavijest

HEP – Obavijest

26 travnja, 2022

Poštovani, Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu električna energija Vašeg mjernog mjesta:1008321779, ULICA KOLODVORSKA 47 A, STARI PERKOVCI1008321809, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2 X, ČAJKOVCI1007447722, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 15, ČAJKOVCI1007332712, TRG DR. FRANJE…

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vrpolje

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vrpolje

13 travnja, 2022

Na temelju članka 9. i 12. Odluke o javnim priznanjima Općine Vrpolje („Službeni vjesnikBrodsko-posavske županije“ broj 10/18), Općinsko povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja OpćineVrpolje objavljuje JAVNI POZIVza predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Vrpolje Javna priznanja Općine Vrpolje su:1. Počasni građanin…

Skip to content