Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje) i upute kandidatima za prijam u službu

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje) i upute kandidatima za prijam u službu

Na  temelju  članka 20. Zakona  o  službenicima  i namještenicima  u  lokalnoj  i  područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za  provedbu Javnog natječaja za  prijam  u  službu na neodređeno vrijeme pročelnika   Jedinstvenog  upravnog  odjela Općine Vrpolje objavljuje POZIV…

Program obrazovanja radnica na projektu „Zaželi za Vrpolje“ – UP.02.1.1.13.0095 – računalni operater

Program obrazovanja radnica na projektu „Zaželi za Vrpolje“ – UP.02.1.1.13.0095 – računalni operater

Dana 25. siječnja 2021. godine u dvorani Općine Vrpolje počela je provedba programa obrazovanja 10 radnica na projektu  „Zaželi za Vrpolje“ – UP.02.1.1.13.0095. Program obrazovanja kojega su  radnice na projektu pohađale je računalni operater/ka. Trajanje programa je 120 sati. Rezultat navedenog programa…

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog („N.N.“ br. 125/11, 64/15 i 112/18), članka…

Skip to content