Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vrpolje

31 listopada, 2022

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi(„Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.,19/13, 137/15, 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodajiposlovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15…

Odluku o prijmu u radni odnos na određeno vrijeme na projektu: “Zaželi za Vrpolje III”-UP.02.1.1.16.0049

Odluku o prijmu u radni odnos na određeno vrijeme na projektu: “Zaželi za Vrpolje III”-UP.02.1.1.16.0049

27 listopada, 2022

Na temelju Javnog poziva ( Klasa: 112-01/22-01/05, Urbroj: 2178-11-02-22-1) za prijam u radniodnos na određeno vrijeme na projektu: “Zaželi za Vrpolje III”- kodni broj projekta: UP.02.1.1.16.0049,kroz trajni otvoreni poziv “Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III”, objavljenog 10. listopada2022.godine, Općinska načelnica…

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje

26 listopada, 2022

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj ipodručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.)pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje dana 26. listopada 2022. godinedonosi RJEŠENJEo imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijamu…

OBAVIJEST KANDIDATKINJAMA KOJE SU SE JAVILE NA JAVNI POZIV ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU:“ZAŽELI ZA VRPOLJE III”- KODNI BROJ PROJEKTA: UP.02.1.1.16.0049, KROZ TRAJNI OTVORENI POZIV “ZAŽELI PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III”

OBAVIJEST KANDIDATKINJAMA KOJE SU SE JAVILE NA JAVNI POZIV ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU:“ZAŽELI ZA VRPOLJE III”- KODNI BROJ PROJEKTA: UP.02.1.1.16.0049, KROZ TRAJNI OTVORENI POZIV “ZAŽELI PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III”

24 listopada, 2022

Općinska načelnica Općine Vrpolje raspisala je Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme naprojektu „ Zaželi za Vrpolje III“ na radno mjesto – Radnice za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama.Javni poziv je objavljen na službenim stranicama Hrvatskog…

Savjetovanje s javnošću- Odluka o izmjenama Odluke o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade

Savjetovanje s javnošću- Odluka o izmjenama Odluke o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade

20 listopada, 2022

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj 140/09.), upućuje se J A V N…

Savjetovanje s javnošću – Odluka o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrpolje

Savjetovanje s javnošću – Odluka o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrpolje

20 listopada, 2022

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj 140/09.), upućuje se J A V N…

Savjetovanje s javnošću – Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vrpolje

Savjetovanje s javnošću – Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vrpolje

20 listopada, 2022

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodnenovine” broj 25/13, 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošćuu postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj 140/09.),upućuje se J A V N I P O…

Skip to content