Sanacija Ulice Mantek u Čajkovcima

Sanacija Ulice Mantek u Čajkovcima

On

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da daju svoju ponudu za javno nadmetanje – Sanacija Ulice Mantek u Čajkovcima. Ponude se predaju do 18. listopada 2019. godine zaključno u 14:00 sati za kada je planirano Javno otvaranje ponuda na kojem mogu sudjelovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i…

Dan neovisnosti

On

Prošlo je 28 godina od 8. listopada 1991., povijesnog dana za našu Domovinu kada je Hrvatski sabor donio Odluku o raskidu državnopravnih odnosa s ostalim jugoslavenskim republikama i pokrajinama čime smo postali ponosni državljani neovisne Republike Hrvatske. Junačkom borbom, prinoseći ogromne žrtve u…