Čitaonica

On

HRVATSKA ČITAONICA VRPOLJE Osnovana je 1893. godine, a osnivač je bilo “Društvo hrvatske čitaonice”. Danas je to Općina Vrpolje. Ukupan broj knjiga: oko 8500 Ukupna površina: 50 m2 Broj korisnika: 127 U knjižnici radi 1 djelatnik. Hrvatska čitaonica Vrpolje Trg dr. Franje…

Mjesni odbori

On

ČAJKOVCI 1.  Ivan Pralas (HDZ)2.  Ivan Novoselović (HDZ)3.  Drago Marić (HDZ)4.  Zlatko Pavlović (HDZ)5.  Zvonko Miskrić (HDZ)6.  Anđa Gagulić (HDZ)7.  Dražen Pavlović (SDP-HSU) STARI PERKOVCI 1. Miroslav Zmaić (HDZ)2. Jozo Klaić (HDZ)3. Ružica Funarić (HDZ)4. Josip Zmaić (HDZ)5. Željko Kucjenić (HDZ)6. Stjepan…

O Općini

On

Općina Vrpolje obuhvaća naselja: Vrpolje, Čajkovce i Stare Perkovce. Naselje Vrpolje je općinsko središte i najveće naselje. Popis stanovnika 2001. pokazuje da Općina ima 4200 stanovnika. Općina ima ukupnu površinu od 60,5 kvadratnih kilometara. Položena je u sjeveroistočnom dijelu Brodsko-posavske županije, nadmorske…

Općenito

On

Općina Vrpolje obuhvaća naselja: Vrpolje, Čajkovce i Stare Perkovce. Naselje Vrpolje je općinsko središte i najveće naselje. Popis stanovnika 2011. pokazuje da Općina ima 3521 stanovnika. Općina ima ukupnu površinu od 60,5 kvadratnih kilometara. Položena je u sjeveroistočnom dijelu Brodsko-posavske županije, nadmorske…

4. sjednica Općinskog vijeća

On

D N E V N I  R E D : 1. Usvajanje Zapisnika o radu 3. sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje,    2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara općine Vrpolje, 3. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije…

3. sjednica Općinskog vijeća

On

D N E V N I   R E D: 1.    Usvajanje Zapisnika o radu 2. Sjednice Općinskog vijeća općine Vrpolje,2.    Prijedlog Statuta Općine Vrpolje,3.    Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vrpolje,4.    Izbor drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vrpolje,5.    Prijedlog Odluke o…

1. sjednica Općinskog vijeća

On

D N E V N I   R E D: 1.    Izbor Mandatne komisije2.    a) Izviješće Mandatne komisije i potvrđivanje mandata članova Općinskog vijeća b) Utvrđivanje najstarijeg člana Općinskog vijeća koji će preuzeti predsjedavanje sjednicom c) Svečana prisega članova Općinskog vijeća Općine Vrpolje3.  …