Raspisivanje izbora za VMO

On

Na temelju članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/10.) i članka 66. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 9/09.), Načelnik Općine Vrpolje 9. kolovoza 2010. godine, donosiO D…