Izmjena plana nabave 2012

REPUBLIKA HRVATSKABRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJAOPĆINA VRPOLJEOPĆINSKA NAČELNICA KLASA: 400-01/12-01/01URBROJ: 2178/11-01/12-2Vrpolje, 30. ožujak 2012.   Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi  (“Narodne novine” broj 90/11) i  članka 46. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/09) Načelnica Općine…