U prilogu Vam donosimo Planove nabave Općine Vrpolje:

Plan nabave za 2014.g. 

Plan nabave za 2015.g.

Izmjena plana nabave za 2015.g.

II. Izmjena plana nabave za 2015.g.

III. Izmjena plana nabave za 2015.g.

Plan nabave za 2016.g.

Izmjena plana nabave za 2016.g.

II. Izmjena plana nabave za 2016.g.

Plan nabave 2017.g.

Izmjena plana nabave za 2017.g.

II. Izmjena plana nabave za 2017.g.

III. Izmjena plana nabave za 2017.g.

Plan nabave za 2018.g.

Izmjena plana nabave za 2018.g.

Plan nabave 2019.