Na temelju članka 8, 9., 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 31. srpnja 2018. godine donijela je PLAN prijema u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje u 2018. godini. 

Tekst PLANA PRIJEMA U SLUŽBU U JUO OPĆINE VRPOLJE

Skip to content