Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje u 2022. godini

Na temelju članka 8., 9., 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11.,4/18 i 112/19.) i članka 46.
Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 9/09, 5/13, 14/14, 1/18 i
8/21), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 10. siječnja 2022. godine donijela je
PLAN
prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Vrpolje u 2022. godini

Tekst Plana prijema

Odgovori

Skip to content