Prethodno savjetovanje – Održavanje nerazvrstanih cesta

Naručitelj Općina Vrpolje planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova za „ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE VRPOLJE“.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:
– opis predmeta nabave;
– tehničke specifikacije predmeta nabave;
– kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
– kriterije za odabir ponude;
– posebne uvjete za izvršenje ugovora.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima otvoreno je do 23.03.2022., na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Poveznica na prethodno savjetovanje objavljeno u EOJN


Izvještaj o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću

Odgovori

Skip to content