Proračunski korisnici – Izvještavanje

Temeljem odredbi Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (“Narodne novine” br. 31/15) obavezni ste Općinu Vrpolje kao davatelja financijskih sredstava sukladno Ugovoru o financijskoj potpori za provođenje programa rada i projekata za 2019. godinu izvijestiti o potrošnji sredstava iz Općinskog proračuna i dostaviti nam Financijsko izvješće o provedbi aktivnosti i potrošnji proračunskih sredstava, obrazac PROR – POT za 2019. godinu.

Do kraja veljače svi korisnici Proračuna su dužni u Fini predati financijske izvještaje (Račun prihoda i rashoda i Bilanca) te ovjerene od strane Fine potom dostaviti u Općinu Vrpolje.

Dopis udrugama
Obrazac opisnog izvješća
PROR-POT obrazac

Skip to content