Rješenje o imenovanju Povjerenstva za davanje općinskih stanova u najam

Na temelju članka 29. stavka 1. Odluke o davanju općinskih stanova u najam
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 8/21.) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13, 14/14, 1/18. i 8/21.), Općinska
načelnica Općine Vrpolje dana 23. studenog 2021. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za davanje općinskih stanova u najam

Tekst Rješenja

Odgovori

Skip to content