Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam                          u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje dana 27. rujna 2021. godine donosi

     RJEŠENJE
          o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje

Tekst Rješenja

Odgovori

Skip to content